Η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην ευημερία, αν….

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει γνωρίσει και τις δύο όψεις της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Γι’ αυτό οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, με αφορμή την παγκόσμια μέρα μεταναστών, θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν χάσει τη ζωή τους παγκοσμίως στην προσπάθεια τους να διασχίσουν τα σύνορα. Σε άλλες εποχές, πολλοί μεταξύ αυτών ήταν και Έλληνες.  Αλλά δεσμευόμαστε να προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε – με στοιχεία και πραγματικά γεγονότα – για τις θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις κοινωνίες από την μετανάστευση αλλά και να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση της κατάστασης των μεταναστών και των προσφύγων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν σήμερα συνολικά 232.000.000 μετανάστες και πρόσφυγες, από τους οποίους 60.000.000 είναι πρόσφυγες. Πάνω από 10.000.000 έλληνες και ελληνίδες ζουν πλέον εκτός της χώρας. Μόνο στην διάρκεια της κρίσης έχουν μεταναστεύσει από την Ελλάδα πάνω από 500.000 έλληνες, ενώ σημαντικό ποσοστό των μεταναστών από άλλες χώρες που ζούσαν στην Ελλάδα αναχώρησαν τα τελευταία χρόνια.

Το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν εμφανίστηκε τώρα ούτε θα εξαλειφθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι θα αποφασίζουν να φύγουν από τον τόπο τους διότι είτε απειλείται η ζωή τους είτε θέλουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια ή να ζήσουν καλύτερα κάπου αλλού. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι πώς η μετανάστευση θα λειτουργεί προς όφελος και των χωρών υποδοχής.

Ενώ οι ρατσιστές και ξενόφοβοι μπορεί να νοιώθουν ανακούφιση, είναι ήδη ορατά τα κενά που αφήνουν στην ελληνική οικονομία η αποχώρηση χιλιάδων μεταναστών από τη χώρα λόγω της κρίσης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η γεωργία, οι υπηρεσίες προς ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, η πληθυσμιακή συγκράτηση περιοχών κα.

Πολλές χώρες ανέπτυξαν έξυπνες μεταναστευτικές πολιτικές και στήριξαν την ανασυγκρότησή τους στην προσέλκυση μεταναστών, ενώ ακόμα και σήμερα πολλές χρειάζονται σημαντικό αριθμό μεταναστών για να μπορέσουν να διατηρούν την παραγωγή τους αλλά και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών και ασφαλιστικών συστημάτων τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ισχυρές οικονομίες, συνεχίζουν να επιδιώκουν την προσέλκυση μεταναστών, ενώ ακόμα και η φιλοξενία 950.000 προσφύγων στην Γερμανία θα συνεισφέρει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 0,45%.

Είναι απαραίτητη, λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο σε επίπεδο διάσωσης ζωών όσο και καλύτερης διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ορών, δημιουργίας νόμιμων δρόμων εισόδου που συμβάλλουν και στην ασφάλεια των κοινωνιών και στην καλύτερη διάχυση των ροών καθώς και κοινωνικής ένταξης. Έτσι θα ενδυναμωθούν οι θετικές διαστάσεις της μετανάστευσης και θα αντιμετωπιστούν τα εγκληματικά δίκτυα, οι διακινητές, το trafficking, η μαύρη εργασία.

Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα για να υπάρξει μια αποτελεσματική μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο να στηρίξουν την τοπική ευημερία και κοινωνική συνοχή:

-μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα εποχιακών εργαζομένων που όμως είναι νόμιμοι, ασφαλισμένοι και ισότιμοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα,

– αξιοποίηση καλών πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης, ιδιαίτερα από τις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές,

– ολοκληρωμένα σχέδια βελτίωσης των συνθηκών ζωής, εκπαίδευσης κι ένταξης με αξιοποίηση πόρων, ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον πυλώνα 2 της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μεταναστών, Ασύλου και Ένταξης.

Προϋπόθεση για να λειτουργεί η μετανάστευση και το άσυλο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών είναι η σωστή ένταξη των μεταναστών (και προσφύγων) στην κοινωνία, την οικονομία και την καθημερινότητα, η αναγνώριση και σε αυτούς των δικαιωμάτων που έχουν και οι υπόλοιποι πολίτες αλλά και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει ακόμα και σήμερα.

 

 

Posted on 22/12/2015 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top