Συνδιάσκεψη Πρωτοβουλίας για ένα ενωτικό πράσινο κόμμα 2,3 Νοεμβρίου, στην Αθήνα

Εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει η “Πρωτοβουλία για ένα νέο ενωτικό πράσινο κόμμα”. Έφτασε ο καιρός να πραγματοποιηθεί η  προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη, με στόχο να ακολουθήσει Ιδρυτικό Συνέδριο στις αρχές του 2020. Η Συνδιάσκεψη γίνεται στην Αθήνα, τις 2-3 Νοεμβρίου 2019. Οι Πράσινοι-Αλληλεγγύη συμμετέχουμε ενεργά και υποστηρίζουμε την Πρωτοβουλία

Για επικοινωνία :prasinoi2019@gmail.com

Περισσότερα: https://prasinoi.eu/

Ακολουθεί κείμενο με τα κύρια σημεία της ανοικτής πρόσκλησης της Πρωτοβουλίας για ένα ενωτικό Πράσινο Κόμμα

Όσοι και όσες συμμετέχουν στην πρωτοβουλία συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος και προσπαθούμε να προχωρήσουμε με πιο γρήγορους ρυθμούς στη συνδιάσκεψη και την επίσημη ίδρυση του νέου φορέα. Μια επιτροπή επαφών συντονίζει την δημόσια πρόσκληση σε συλλογικότητες και πρόσωπα για να πάρουν μέρος στη Συνδιάσκεψη. Σε αυτές τις συλλογικότητες περιλαμβάνονται η Επιτροπή επαφών των Οικολόγων Πράσινων, οι Πράσινοι-Αλληλεγγύη, το Οικολογικό Δίκτυο, οικολογικές πρωτοβουλίες και κινήσεις πολιτών, αυτοδιοικητικές παρατάξεις κ.ά.  

Στη συνδιάσκεψη θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να λάβουν τον λόγο όλοι και όλες που θα προσέλθουν, προσκεκλημένοι ή όχι, αφού θα είναι ανοιχτή και σε ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων, κινήσεων και φορέων που ενδιαφέρονται ή συμφωνούν με την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου, αυτόνομου Πράσινου Κόμματος, ακόμα και αν δεν έχουν αποφασίσει να πάρουν ενεργά μέρος στην προσπάθεια. Οι παρατηρητές μπορούν να εγγραφούν ως μέλη της Πρωτοβουλίας και να δεσμευτούν για τους στόχους της και κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης, αλλιώς θα συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων μόνο συμβουλευτικά. Την ευθύνη των τελικών αποφάσεων, που θα ληφθούν με τη διαδικασία της συναίνεσης, θα έχουν τα μέλη της Πρωτοβουλίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:

  • Να γίνει ανοιχτός διάλογος με όσο περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη και πρόσωπα γίνεται, για την ιστορική αποτίμηση των εξελίξεων την τελευταία δεκαετία και τη συνεννόηση του ευρύτερου χώρου της πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα, με στόχο να οδηγηθούμε στη δημιουργία του ενιαίου, αυτόνομου πράσινου κόμματος μέσα από συνθέσεις και συγκλίσεις.

  • Να συζητηθούν με εισηγήσεις και τραπέζια βασικά ζητήματα που μας απασχολούν περισσότερο (π.χ. Παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο, Οικονομία, Προσφυγικό, Κλιματική κρίση, εξορύξεις και ενέργεια, Κοινωνία, δημοκρατία και Ε.Ε,  Προστατευόμενες περιοχές και τοπικά ζητήματα). Τις θεματικές/πολιτικές ενότητες διαμορφώνει η οργανωτική επιτροπή της συνδιάσκεψης.
  • Να φιλοξενηθούν παράλληλα δράσεις και συλλογικότητες που σχετίζονται άμεσα με τα ζητήματα που μας απασχολούν.

  • Να συζητηθεί η αναγκαιότητα, η μορφή και η φυσιογνωμία του νέου φορέα και να αποφασιστεί να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενωτικού πράσινου κόμματος και να συζητηθούν περαιτέρω τα σχέδια του “κειμένου αρχών”, το “καταστατικό” και οι “βασικές προγραμματικές θέσεις”, που θα οριστικοποιηθούν στο συνέδριο αρχές του 2020..

  • Να σχηματιστούν συντονιστικό όργανο και επιτροπές εργασίας, που θα προετοιμάσουν το Ιδρυτικό Συνέδριο, θα συντονίσουν τα μέλη της Πρωτοβουλίας, θα την εκπροσωπούν στη δημόσια προβολή βάσει συμφωνημένων πολιτικών θέσεων, θα επιμεληθούν για τις επαφές με άτομα και φορείς και τις διαδικασίες για την ίδρυση του κόμματος, και την κατάθεση της αίτησης στον Άρειο Πάγο, εφόσον κάτι τέτοιο αποφασιστεί. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ:

Σκοπός της εγγραφής μελών και υποστηρικτών είναι να μπορούμε να καλέσουμε νέα πρόσωπα να συμμετέχουν σε μια οργανωμένη Πρωτοβουλία για τη δημιουργία του νέου Πράσινου κόμματος, καθώς και να συγκεντρώσουμε ένα αναγκαίο χρηματικό ποσό.

Ξεκινούμε άμεσα την εγγραφή μελών και υποστηρικτών της “Πρωτοβουλίας για ένα νέο ενωτικό Πράσινο κόμμα”, που θα είναι ταυτόχρονα και ιδρυτικά μέλη του κόμματος. Εγγραφές θα μπορούν να γίνουν και κατά τη Συνδιάσκεψη.  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η συνδιάσκεψη θα αποφασίσει τον ακριβή οδικό χάρτη δημιουργίας ενός Ενιαίου Πράσινου Κόμματος.

Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις θα μας δείξουν τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής του Ιδρυτικού Συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες/ουσες δεσμεύονται ότι θα συμβάλουν ώστε να είμαστε σε θέση να συμμετάσχουμε με πλήρη ψηφοδέλτια στις εθνικές εκλογές, ακόμα και αν γίνουν πρόωρα, ως αυτόνομο Πράσινο κόμμα. Μέχρι το ιδρυτικό συνέδριο, και για να δίνεται το στίγμα της ενωτικής Πρωτοβουλίας, θα λειτουργούν με συνεκτικό τρόπο το συντονιστικό όργανο, οι επιτροπές εργασίας, οι τοπικές και θεματικές ομάδες και η Πρωτοβουλία θα έχει λειτουργία πολιτικού φορέα, με τακτική παρουσία μέσω ανακοινώσεων και δράσεων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή και στην προσυνεδριακή συνδιάσκεψη και στην δημιουργία του ενιαίου, ανεξάρτητου Πράσινου κόμματος

Χαιρετίζουμε όσα άτομα, σχήματα, συλλογικότητες και υπαρκτούς πολιτικούς χώρους έχουν ήδη δηλώσει ότι θέλουν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός ενιαίου, ανεξάρτητου πράσινου κόμματος, και δηλώνουμε η πρωτοβουλία και η συνδιάσκεψη είναι ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφερόμενη να συμμετάσχει σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Η προσυνεδριακή συνδιάσκεψη είναι η αφετηρία για να εκκινήσει πλέον με οργανωμένο, επίσημο και δεσμευτικό τρόπο η διαδικασία ίδρυσης του ενιαίου, ανεξάρτητου Πράσινου κόμματος.

Προσκαλούμε δημοσίως αλλά και με άμεσες επαφές άτομα, συλλογικότητες και ομάδες του ευρύτερου χώρου να συμμετάσχουν ενεργά στην Πρωτοβουλία όσο και στην προσυνεδριακή συνδιάσκεψη, ώστε να συνδιαμορφώσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση τις εξελίξεις.  

Posted on 08/10/2019 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top