Προσφυγή από νέους για την προστασία του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, του τελευταίου ποταμιού ελεύθερης ροής στην Αττική

Πέντε νέοι και νέες, ηλικίας 17-23 ετών, από τη Ραφήνα, προσέφυγαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας προσωρινή δικαστική προστασία για τη σωτηρία του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, του τελευταίου ποταμού ελεύθερης ροής στην Αττική. Την προσφυγή των νέων στήριξαν με πρόσθετη παρέμβαση περιβαλλοντικές οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και 101 πολίτες. Η προσφυγή τους συζητήθηκε πριν από λίγες μέρες στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και αναμένεται η απόφαση.

Οι νέοι και νέες προσέφυγαν δικαστικά επικαλούμενοι το δικαίωμα τους για “ένα υγιές και προστατευμένο περιβάλλον, για υγεία, και  διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου” επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, η κλιματική κρίση είναι κρίση βιώνεται από τα παιδιά και ότι οι νέοι και οι νέες  “υποφέρουν σωματικά και ψυχικά από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης στο παρόν και το μέλλον”.

Με την προσφυγή τους ζητούν:

α) Να εκδοθεί προσωρινή απόφαση μέχρι τη συζήτηση της αίτησής τους για ασφαλιστικά μέτρα, που να υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο και την ανάδοχη εταιρεία να διακόψουν προσωρινά τις εργασίες του έργου «Διευθέτηση – οριοθέτηση του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας», η επανεκκίνηση των οποίων διατάχθηκε με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

β) Να περιοριστούν προσωρινά οι πάσης φύσεως εργασίες καθαρισμού μέσα στην κοίτη χωρίς χρήση βαρέος τύπου ερπυστριοφόρων μηχανημάτων.

γ) Να απαγορευθεί προσωρινά η κοπή δέντρων εντός της κοίτης, στα πρανή και την παρόχθια ζώνη του Μεγάλου Ρέματος, καθ’ όλο το μήκος του, και κάθε εργασία, ειδικά η εκρίζωση και αποψίλωση της βλάστησης, στα πρανή και την παρόχθια ζώνη του Μεγάλου Ρέματος καθ’ όλο το μήκος του.

Eργασίες ξεκίνησαν στις 25 Οκτωβρίου. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο έργο θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά και κλιματικά την Αττική, που συγκεντρώνει το 40% του πληθυσμού της χώρας, έχει ήδη καταστραφεί από εκτεταμένες και φονικές πυρκαγιές και βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ερημοποίησης και κατάρρευσης των οικοσυστημάτων.

Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτούντων άσκησαν:

  • oι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF, Greenpeace, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης ;Aγριας Ζωής – ΑΝΙΜΑ, Ορνιθολογική Εταιρεία, Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων-Ροή και ΟΖΟΝ
  • οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η «Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» είναι μια κίνηση πολιτών που από το 2015 αγωνίζεται για την προστασία του Μεγάλου Ρέματος από κάθε είδους αντιπεριβαλλοντικές επεμβάσεις. Η Κίνηση επιδιώκει τη ματαίωση του έργου διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, που θα εγκιβωτίσει 17 χλμ της φυσικής του κοίτης, καταστρέφοντας το πλούσιο οικοσύστημά του και μετατρέποντας το σε ανοιχτό αγωγό ομβρίων υδάτων.

Posted on 18/11/2023 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top