Πρωτοβουλία Πολιτών Πάρου: Να αποτραπεί η υλοποίηση του έργου της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στις μοναδικές Κολυμπήθρες Πάρου

Mε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) που έχει συνταχθεί από την εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για την περιοχή ιδιοκτησίας της στη θέση Κολυμπήθρες της Δ.Κ. Νάουσας Πάρου προβλέπεται η ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος 440 κλινών και συνολικής δομημένης επιφάνειας 12.046 τ.μ. σε μια συνολική έκταση 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας στις Κολυμπήθρες. Η Πρωτοβουλία Πολιτών της Πάρου θεωρεί ότι “η συνταχθείσα με βάση το Νόμο ΣΜΠΕ για την επένδυση επιχειρεί με σαθρά επιχειρήματα να εμφανίσει την επένδυση ως ήπια και στρατηγικού χαρακτήρα, ενώ πρόκειται για μια τυπική τουριστική επένδυση για την κατασκευή ενός μεγάλου συγκροτήματος πολυτελείας σε μια από τις ελάχιστες αδόμητες περιοχές της Πάρου. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου“.

——————————————————————————————————————————————————-

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκάλεσε στις 29 Ιουλίου 2022 το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και του συνοδευτικού υλικού αυτής για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) που έχει συνταχθεί από την εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για την περιοχή ιδιοκτησίας της στη θέση Κολυμπήθρες της Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.

Με το ΕΠΣ προβλέπεται η ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος 440 κλινών και συνολικής δομημένης επιφάνειας 12.046 τ.μ. σε μια συνολική έκταση 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας στις Κολυμπήθρες σε μια από τις ελάχιστες αδόμητες περιοχές της Πάρου. Πρόκειται για μια τυπική τουριστική επένδυση για την κατασκευή ενός μεγάλου συγκροτήματος πολυτελείας.

Η συνταχθείσα με βάση το Νόμο ΣΜΠΕ για την επένδυση επιχειρεί με σαθρά επιχειρήματα να εμφανίσει την επένδυση ως ήπια και στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και σε πλήρη συμβατότητα με το πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζουν οι ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές.

Ωστόσο, η λεπτομερής ανάγνωση της ΣΜΠΕ αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Ρητορικές επικλήσεις περί αειφορίας χωρίς κανένα απολύτως συγκεκριμένο μέτρο που να εντάσσεται και να υποστηρίζει την προοπτική της βιωσιμότητας, όπως αυτή ορίζεται με βάση τις προαναφερόμενες πολιτικές.

Μια ομάδα εθελοντών επεξεργάστηκε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και διατύπωσε όλες τις ενστάσεις της σε ένα έγγραφο αντίκρουσης που εστάλη στην διαβούλευση του ΥΠΕΝ. Δείτε το εδώ: ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΩΝ ΠΑΡΟΥ

Την Κυριακή, 28 Αυγούστου, στείλαμε το έγγραφο αντίκρουσης μας, το οποίο είχαν ήδη υπογράψει 2.000 άτομα, στην διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, περισσότερα από 2.000 άτομα είχαν ήδη υποστηρίξει την αναφορά!

Το ψήφισμα θα συνεχίσει να δέχεται υπογραφές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Υπογράψτε το τώρα σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει ακόμα και συνεχίστε να το μοιράζεστε με τους (ις) φίλους (ες) σας.Πάρος

Αιτιολόγηση

Πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου που δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα από το να επιτείνει δραματικά τα σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν την Πάρο και άλλα νησιά ως αποτέλεσμα του υπερτουρισμού.

Διαβάστε ΕΔΏ τις λεπτομερείς και τεκμηριωμένες ενστάσεις μας στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της ΕΚΤΕΡ ΑΕ, στις Κολυμπήθρες της Πάρου.

Ο επόμενος στόχος είναι να παρουσιάσουμε όλες τις υπογραφές και τα σχόλια που θα συγκεντρωθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Και μείνετε σε εγρήγορση, καθώς αυτό το έργο δεν είναι το μόνο που απειλεί τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού που αγαπάμε!

Posted on 06/09/2022 in Δελτία Τύπου, Δράσεις

Share the Story

Back to Top