Παρίσι: Η έξοδος από το πετρέλαιο και τον λιγνίτη ξεκίνησε. Εμείς εδώ;

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τις ιστορικές αποφάσεις της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα στο Παρίσι (COP21), που ανοίγουν τον δρόμο για την απεξάρτηση της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτη, κάρβουνο, φυσικό αέριο).  Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδα που θα πετύχουν  την επίτευξη την συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους +2˚C ή στους +1,5˚C είναι πράγματι δυνατός και σαφής. Αλλά η επίτευξή του στόχου αυτού απαιτεί ισχυρότερες δεσμεύσεις από αυτές που έχουν συμφωνηθεί καθώς και διάθεση επαρκών πόρων για την υλοποίηση της μεταστροφής.  Χρειάζεται να γίνει ευρέως κατανοητό ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε σημαίνει, ξεκάθαρα, ότι η παγκόσμια οικονομία θα έχει στραφεί σε 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το αργότερο το 2050, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους που τέθηκαν. Η πράσινη στροφή της οικονομίας είναι πλέον η μόνη ρεαλιστική λύση για την επιβίωσή μας.

Μετά την αποτυχία της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη, έμοιαζε μάλλον απίθανο να επιτευχθεί μια δεσμευτική και φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία για την προστασία του κλίματος. Όμως, πολλά άλλαξαν τα τελευταία 1-2 χρόνια:

-Μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

– Κύμα εκθέσεων από διάφορους φορείς (Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, NASA, διεθνείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιστημονικά ιδρύματα κα) που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την αλλαγή του κλίματος που ήδη συντελείται και τις επιπτώσεις της.

– Αλλαγές στην τεχνολογία και την επιστήμη

– Απόσυρση δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδύσεις, μετοχές, εταιρίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα.

– Τράπεζες που πλέον θεωρούν υψηλού ρίσκου τις επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα και δεν δίνουν δάνεια σε παρόμοια επενδυτικά σχέδια.

Οι επιστήμονες αλλά και τα κινήματα πολιτών είχαν κάνει σαφές ότι δεν υπήρχε περιθώριο για άλλη μια αποτυχημένη παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο αλλά η υλοποίησή της απαιτεί τεράστια προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Οι στόχοι είναι ισχυροί, οι δεσμεύσεις όμως για την επίτευξή τους δεν είναι το ίδιο ισχυρές. Η εφαρμογή της συμφωνίας απαιτεί στρατηγικές και δεσμεύσεις όχι μόνο από τις κυβερνήσεις αλλά και από τους Δήμους, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Αυτό ισχύει και για την χώρα μας. Σε κυβερνητικό επίπεδο δεν υπάρχει στρατηγική για τη μετάβαση στην νέα εποχή και αυτό οδηγεί στην απώλεια τεράστιων ευκαιριών για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, νέες οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε νέους καινοτόμους τομείς που αναδεικνύονται μέσα από την συμμετοχή στην ενεργειακή επανάσταση.

Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας δεν θα έρθει επενδύοντας σε νέες μονάδες λιγνίτη, νέες πετρελαϊκές μονάδες και στην εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Αν. Μεσόγειο. Αυτές οι επενδύσεις είναι άστοχες αφού έχουν ημερομηνία λήξης και θα δεσμεύσουν τεράστιους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους σε κάτι που μόλις αποφασίστηκε ότι τελειώνει. Αντιθέτως, έχουμε όλες τις δυνατότητες όχι μόνο από άποψη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά κι ανθρώπινου δυναμικού για να στραφούμε σε ένα νέο σύγχρονο, καινοτόμο, προς όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας ενεργειακό μοντέλο, όπου οι πρωταγωνιστές είναι οι πολίτες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί. Ο πλούτος που παράγεται από την ενέργεια εφόσον διατηρείται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση.

Το πρόβλημα δεν είναι πλέον απουσία τεχνολογικών λύσεων αλλά κυρίως πολιτικού οράματος και σχεδίου για αυτή την τεράστια αλλαγή προσανατολισμού. Οι Πράσινοι-Αλληλεγγύη προσκαλούμε κοινωνικές δυνάμεις, φορείς και τις όποιες δυνάμεις μέσα στους πολιτικούς χώρους που κατανοούν ότι μπαίνουμε πλέον σε μια εντελώς διαφορετική εποχή να δουλέψουμε από κοινού για μια Ελλάδα που θα πρωταγωνιστήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι πλέον όραμα αλλά υποχρέωση, οι ενεργειακές ανάγκες μας να καλύπτονται το αργότερο μέχρι το 2050 από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας #Greece100%RES

Ολόκληρη η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Παρίσι: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf

Posted on 13/12/2015 in Δελτία Τύπου, Δράσεις

Share the Story

Back to Top