Εκδήλωση: Οι επιπτώσεις της καύσης των απορριμμάτων σε περιβάλλον, υγεία, κοινωνία και η εναλλακτική λύση

διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 στις 8 μ.μ. με θέμα
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, ώρα 20.00
Εισηγητές:
Κώστας Νικολάου, Δρ Χημικός Περιβαλλοντολόγος, Επισκέπτης Καθηγητής Οικολογίας και Κ.ΑΛ.Ο., ΑΠΘ
Βασίλης Ντόβολης, Ιατρός – Πνευμονολόγος
Φωτεινή Καλαϊτζή, Χημικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά
Πέτρος Τσιβίδης, Τ.Ε. Μηχανικός, Εργαζόμενος Δήμου Καλαμαριάς, Μέλος Γ.Σ. ΕΔΟΘ
Ηλίας Σμήλιος, Εκπαιδευτικός, Γραμματέας Ζ’ Συλλόγου Π.Ε., Μέλος της Επιτροπής αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην καύση απορριμμάτων
Συντονιστής:
Γιάννος Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος της Επιτροπής αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην καύση απορριμμάτων

Posted on 14/05/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top