Το ιστορικό του αποκλεισμού του ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ από τις εκλογές

Πώς έγινε ο αποκλεισμός του ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ από τις εκλογές;

1. H προκήρυξη των εκλογών: πάντα την τελευταία στιγμή και oi πιεστικές συνθήκες υποβολής υποψηφιοτήτων

Η εμπειρία δείχνει ότι οι ελληνικές εκλογές προκηρύσσονται τελευταία στιγμή και υπό ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, κάτι που έχει, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα και την πρόκληση πολλών λαθών, τα οποία όμως παλιότερα αντιμετωπίζονταν με τον έλεγχο από το Υπουργείο εσωτερικών ή άλλων φορέων ώστε να μην αποκλείονται οι συνδυασμοί λόγω τυπικών λαθών, πχ. όταν απουσιάζει μια υπογραφή ή είναι λάθος ή διαφορετικά γραμμένα ένα όνομα. Η υπουργική απόφαση για τον  “Καθορισμό της λειτουργίας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” Αριθμ. 26754 υπογράφτηκε στις 29 Μαρτίου 2023 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΠ στις 4 Απριλίου. Εδώ η Υπουργική Απόφαση για τη Διαδικασία εκλογών FEK-2023-Tefxos B

Η υπουργική απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων:

Άρθρο 8: Διαδικασία ελέγχου των συνδυασμών από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Άρειου Πάγου
1. Μετά την οριστική υποβολή των συνδυασμών, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου συνδέονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης υποψηφίων, με τους προσωπικούς Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.
2. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Α1 Τμήματος του Άρειου Πάγου ελέγχουν τους συνδυασμούς υποψηφίων που υποβάλλουν τα κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων, οι συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.
3. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αφορούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η εκλογική νομοθεσία και ειδικότερα τα εξής:
Απαιτούμενος αριθμός βουλευτών Επικρατείας που προβλέπει ο νόμος.
– Απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
– Απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων στις τρεις (3) πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας, εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
– Ελάχιστο ποσοστό κάθε φύλου σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
– Ελάχιστο ποσοστό κάθε φύλου στην Επικράτεια.
– Απαιτούμενο ποσό παραβόλου για κάθε υποψήφιο.
– Απαιτούμενο ποσό παραβόλου για κάθε συνδυασμό.
– Ελάχιστη ηλικία που πρέπει να έχει κάθε υποψήφιος.
– Παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος, αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, τα οποία ικανοποιούσαν τα ψηφοδέλτια του ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ δεν έπρεπε να αποκλειστεί το σχήμα από τις εκλογές.

2. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων των κομμάτων για τις εκλογές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα μπορούσε να ήταν μια πρόοδος αν:

(α) είχε σχεδιαστεί η πλατφόρμα σωστά και είχε προετοιμαστεί κατάλληλα η διαδικασία,

(β) είχαν εκπαιδευτεί στελέχη των κομμάτων, μια και για πρώτη φορά θα χρησιμοποιούνταν μια τέτοια πλατφόρμα και διαδικασία και

(γ) υπήρχε υποστηρικτή δομή που βοηθούσε να αποφευχθούν προβλήματα και λάθη κατά την διαδικασία υποβολής.

3. Τα προβλήματα της διαδικασίας

Τίποτα από αυτά τα 3 (σωστός σχεδιασμός – προετοιμασία, εκπαίδευση στελεχών κομμάτων, υποστηρικτική δομή) δεν υπήρξε. Η πολιτική ευθύνη του προηγούμενου υπουργού εσωτερικών Μάκη Βορίδη αλλά και της κυβέρνησης είναι τεράστια.

Μερικά από τα προβλήματα της πλατφόρμας και της διαδικασίας:

      – Υπήρχαν προβλήματα στο να δεχθεί η πλατφόρμα τα στοιχεία που υποβάλλονταν αν υπήρχε και η ελάχιστη διαφορά μεταξύ των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στους εκλογικούς καταλόγους για κάποιον/α και των στοιχείων που είναι καταγεγραμμένος/η στο taxisnet. Αν κάποιος, για παράδειγμα στην μία περίπτωση είναι εγγεγραμμένος ως Ιωάννης και στην άλλη ως Γιάννης, η πλατφόρμα δεν δέχονταν την υποβολή υποψηφιότητας. Έτσι ο υποψήφιος έπρεπε να πάει αυτοπροσώπως στην ΔΟΥ του, είτε την Παρασκευή 28/4 μέχρι το ωράριο των εφοριών είτε μέχρι το Σάββατο 29/4, και να αλλάξει τα στοιχεία του στην εφορία. Οι εφορίες ήταν ανοιχτές αλλά δεν ήταν όλοι οι υποψήφιοι ενήμεροι ότι υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διορθωθεί η ασυμφωνία στοιχείων – πολύ συνηθισμένη – για παράδειγμα τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά. Σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι έπρεπε να ταξιδέψουν πολλά χιλιόμετρα για να διορθώσουν κάποιο στοιχείο, και μάλιστα τελευταία στιγμή που το διαπίστωναν. 

–   Αφού οι χειριστές της πλατφόρμας πέρναγαν για κάθε κόμμα τα στοιχεία των υποψηφιοήτων,  έπρεπει μετά έπρεπε αυτοί/ες να μπουν με κωδικούς Taxisnet και να αποδεχθούν την υποψηφιότητα, να υποβάλλουν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική διαδικασία και κάποιοι μάλιστα έχουν αναθέσει την δουλειά αυτή σε λογιστές και δεν έχουν κωδικούς. Το Σάββατο πολλοί λογιστές ήταν εκτός γραφείου (και) λόγω του 4ημέρου Παρασκευή 28/4, Σάββατο 29/4, Κυριακή 30/4 και Δευτέρα 1/5 (Πρωτομαγιά), πολλοί λογιστές δεν ήταν διαθέσιμοι ούτε καν στο τηλέφωνο. 

Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΕ και ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ εγκαίρως μια υποστηρικτική δομή για πρόληψη προβλημάτων, επίλυση αποριών και αποφυγή λαθών, όπως αναφέρει η νομοθεσία αλλά και είναι εντελώς λογικό όταν εφαρμόζεται για πρώτη φορά μια παρόμοια διαδικασία και δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία.

Δεν τηρήθηκε ούτε καν αυτό που προέβλεπε η σχετική προκήρυξη του 2020 για την δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σελίδα 12 της ανάθεσης για την διαχείριση του συστήματος υποβολής υποψηφίων των κομμάτων): «Τέλος, μέσα από το υποσύστημα, χρήστες των Κομμάτων, Συνασπισμών Κομμάτων και των Συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων, θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων συμμόρφωσης προς την εκλογική νομοθεσία που θα εκτελεί η εφαρμογή, στο σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταχωρήσει, ώστε να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις πριν την υποβολή, ένεκα τυχόντων προβλημάτων ή παραλείψεων. Επίσης θα ενημερώνονται για την τελική ανακήρυξη των συνδυασμών τους από τον Άρειο Πάγο“.

Η άποψή μας: Η προκήρυξη γράφει το αυτονόητο. Τα κόμματα ειδοποιούνται και δεν αποκλείονται για μια τυπική παράλειψη, ένα ανθρώπινο λάθος. Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον ένα κόμμα ειδοποιήθηκε. Το Πράσινο και Μωβ όχι. Τελικά λόγω μιας πλατφόρμα με προδιαγραφές προηγούμενης δεκαετίας αποκλείστηκε το #ΠράσινοΜωβ αλλά και άλλα 4 κόμματα

3. Η παράταση που δόθηκε στην υποβολή υποψηφίων στην πλατφόρμα χωρίς αλλαγή του νόμου και της ανελαστικής προθεσμίας που προέβλεπε – Ευελιξία για να μην αποκλειστούν πολλά κόμματα

Το Υπουργείο ενημερώνει με Δελτίο Τύπου την Κυριακή 30/4 ότι λόγω προβλημάτων παρατείνεται η προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αν και ο νόμος και η εγκύκλιος κάνουν απολύτως σαφές ότι αυτή η προθεσμία λήγει το Σάββατο 29/4, στις 24.00 η ώρα. Εμείς λάβαμε την ειδοποίηση λίγη ώρα πριν κλείσει ξανά η πλατφόρμα, στις 14 και 15′.

Το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει με Δελτίο Τύπου για παράταση, παραδέχεται τα προβλήματα και ομολογεί ότι αυτό – η παράταση – γίνεται “δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά λειτουργίας του”:

Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 30 Απριλίου 2023  
Έως τις 30 Απριλίου στις 4 μ.μ. η υποβολή υποψηφιοτήτων για τους συνδυασμούς που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. 
Εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη λήξη της προθεσμίας και δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά λειτουργίας του, το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνδυασμούς που εκκίνησαν τη διαδικασία εμπρόθεσμα αλλά δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν, να το πράξουν έως το απόγευμα της 30ης Απριλίου και ώρα 4 μ.μ. 
Με εκτίμηση, 
Δήμητρα Πολυχρονοπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων 
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ευαγγελιστρίας 2,  105 63  Αθήνα
Τηλ:    +30 213 136 1024

Η αναγγελία αποκλεισμού του ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ από τις εκλογές

Το τμήμα Α1 του Αρείου Πάγου το βράδυ της Τρίτης 2 Μαίου, στις 20.00, ανακοίνωσε τη λίστα με τα κόμματα που θα επιτρέπονταν να συμμετάσχουν στις εκλογές καθώς και αυτά που για διάφορους λόγους κόπηκαν.

Η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι μεταξύ άλλων κόπηκε το ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ, χωρίς εκείνη τη στιγμή να αναλύσει το σκεπτικό του αποκλεισμού (υπαρ. 8/2-5-2023 απόφαση): 2023_anakirixi___8_2023-signed

Μπορεί να είναι εικόνα σταυρόλεξο και κείμενο που λέει "5. Του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ, καθόσον δεν υπέβαλε την κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας."

Την επόμενη μέρα που αναρτήθηκε ολόκληρη η απόφαση, αναφέρονταν σε αυτήν η αιτιολογία αποκλεισμού του ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ ως εξής: “Από την κατάσταση δε που απεστάλη στον Άρειο Πάγο από την τηρούσα την ηλεκτρονική πύλη εταιρία, δεν οριστικοποίησε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής του”. Επιβεβαιώνεται ότι την ευθύνη της εισήγησης ΔΕΝ την είχε το Υπουργείο Εσωτερικών – τελικά ποτέ δεν γνωμοδότησε επί των ενστάσεών μας ο αρμόδιος κρατικός φορέας υπεύθυνος για την οργάνωση των εκλογών – αλλά μια ιδιωτική εταιρία, “η τηρούσα την ηλεκτρονική πύλη εταιρία” (και άρα υπεύθυνη για τα προβλήματα που θεωρούμε ότι υπήρξαν στην διαδικασία).

Με την αίτησή μας ζητούσαμε μεταξύ άλλων να πληροφορηθούμε την εισήγηση του Υπουργείο, κάτι που δεν έγινε ποτέ, κατά συνέπεια θεωρούμε ότι ΔΕΝ υπήρξε γνωμοδότηση και εισήγηση του υπουργείου παρά την καταρχάς ενημέρωση που είχαμε προφορικά ότι θα υπήρχε μια σχετική επιστολή είτε διαβίβασης των υπομνημάτων μας είτε και γνωμοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη, όπως θεωρούσαμε, και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν και παραδέχθηκε το υπουργείο στο ΔΤ αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι “αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία“, ενώ δεν υπήρξε έγκαιρα εκπαίδευση και υποστήριξη για να αποφευχθούν παρόμοια λάθη ή προβλήματα.  

Δεύτερη απόφαση από τον Άρειο Πάγο

Στην δεύτερη απόφαση του Αρείου Πάγου 14/4.5.2023 – μετά την αίτηση μας για διόρθωση και άρση αποκλεισμού-, αναφέρεται: “Από την κατάσταση δε που απεστάλη στον Άρειο Πάγο από την τηρούσα την ηλεκτρονική πύλη εταιρία, στις 30.4.2023, μετά τη νέα προθεσμία που έταξε το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τις 4 μμ, εκείνης της ημέρας, προκύπτει ότι ο αιτών συνδυασμός δεν οριστικοποίησε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής του, παρά την σχετική ειδοποίηση που του στάλθηκε από το Υπ.Εσ. – Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία επισυνάπτεια (ΣΣ δείτε πιο κάτω) στην αίτησή του. Για αυτό το λόγο νομίμως δεν εχώρησε ανακήρυξη του αιτούντος, μη υφιστάμενου λόγου διόρθωσης της εκδοθείσαν απόφασης”.

Όμως ΔΕΝ υπήρξε σχετική ειδοποίηση-ενημέρωση του συνδυασμού συγκεκριμένα για το πρόβλημα μη οριστικοποίησης της υποψηφιότητας του σχηματισμού, όπως υπονοεί η απόφαση συνδέοντας  “την κατάσταση που απεστάλη στον Άρειο Πάγο από την τηρούσα την ηλεκτρονική πύλη ειατιρία στις 30.4.2023”  με την “σχετική ειδοποίηση που του στάλθηκε από το Υπ.Εσ. – Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”. Προφανώς η απόφαση του ΑΠ εννοεί το Δελτίο Τύπου που στάλθηκε για παράταση της προθεσμίας (δείτε άλλο σημείο του κειμένου), που όμως δεν ήταν ούτε στοχευμένη ενημέρωση ούτε ενημέρωνε για την υπολοιπόμενη διαδικασία. Επιβεβαιώνει έτσι με την απόφασή του ο Άρειος Πάγος ότι δεν υπήρξε μηχανισμός αποφυγής και διόρθωσης λαθών.

Deltio- Typou- Gia-giaparatasi-

Οι ενέργειες του ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ για να αλλάξει ο αποκλεισμός του από τις εκλογές

Με την αναγγελία του αποκλεισμού μας από τις εκλογές, την Τρίτη 2 Μαϊου, από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, ζητήσαμε να εκτεθούν οι λόγοι του αποκλεισμού. Ο Ν. Χρυσόγελος που ήταν στην αίθουσα όπου έγινε η αναγγελία, ζήτησε αμέσως να πάει στο γραφείο της προέδρου του Αρείου Πάγου για να ενημερωθεί για τον λόγο του αποκλεισμού, αλλά δεν του επιτράπηκε και η αστυνομική φρουρά τον υποχρέωσε να βγει έξω από το κτίριο.

Την επομένη Τετάρτη 3 Μαίου, μόλις αναρτήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου ξεκίνησε ένας μαραθώνιους προσπαθειών για αλλαγή της απόφασης του Αρείου Πάγου

  • με επισκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών,
  • με προσπάθεια να συναντηθούμε με την υπηρεσιακή υπουργό εσωτερικών και στελέχη του Υπουργείου που είχαν την ευθύνη οργάνωσης των εκλογών.

Η αλήθεια είναι ότι ο ένας μας παρέπεμπε στον άλλο και τελικά μόλις την Παρασκευή 6/5 καταφέραμε να έχουμε δυο δια ζώσεις συναντήσεις.

Τα υπομνήματα που καταθέσαμε δεν φαίνεται να έφτασαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Άρειο Πάγο, τουλάχιστον συνοδευόμενα από μια θέση του υπουργείου για τα προβλήματα που προέκυψαν και την ερμηνεία της ολοκλήρωσης στην πραγματικότητα της διαδικασίας αν και δεν πατήθηκε το περίφημο κουμπί.

Επιστολή προς τον Άρειο Πάγο 4.5.2023

Ενώπιον της Προέδρου του Αρείου Πάγου
ΑΙΤΗΣΗ
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι με την υπαρ. 8/2-5-2023 απόφαση του Α1 τμήματος του Δικαστηρίου Σας δεν εγκρίθηκε η συμμετοχή της συμμαχίας ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ στις επερχόμενες εκλογές της 21.5.2023.
5. Του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ, καθόσον δεν υπέβαλε την κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας.
Αντίθετα εμείς υποβάλλαμε εγκαίρως την εν λογω δήλωση στον κωδικό νο 43, με σειρά γνωστοποίησης 31. Οι ενέργειες μας βασίστηκαν στην ενημέρωση μας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μας ήρθε το εξής μήνυμα:
Αθήνα, 30 Απριλίου 2023
Έως τις 30 Απριλίου στις 4 μ.μ. η υποβολή υποψηφιοτήτων για τους συνδυασμούς που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία
Εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη λήξη της προθεσμίας και δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά λειτουργίας του, το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνδυασμούς που εκκίνησαν τη διαδικασία εμπρόθεσμα αλλά δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν, να το πράξουν έως το απόγευμα της 30ης Απριλίου και ώρα 4 μ.μ.
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Πολυχρονοπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ευαγγελιστρίας 2,  105 63  Αθήνα
Τηλ:    +30 213 136 1024
Δεδομένο ότι αυτό το πρόβλημα αποδιδεται σε τεχνικής φύσεως προβλήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή μας στις εκλογές της 21ης Μαίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τηρούμε όλες τις προυποθέσεις. Κοινοποιήστε μας παρακαλούμε και την σχετική εισήγηση από το Υπουργείο Εσωτετικών για να δούμε πώς εισηγείται ότι δεν πληρούμε τις προυποθέσεις.
Ακόμα και σε περίπτωση που υπήρξε κάποιο τεχνικό ή δευτερεύων πρόβλημα, που μπορει να διορθωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και διευκρινηστικά προβλήματα της διαδικασίας, παρακαλούμε να υπάρξει διόρθωση με δεδομένο όπως και το υπουργείο παραδέχεται υπήρξε “μεγάλη πίεση που δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη λήξη της προθεσμίας και δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά λειτουργίας του“.
Με δεδομένο ότι οι συνδυασμοί των 249 υποψηφίων εμφανίστηκαν ως εγκεκριμμένοι στις 15.55 της 30ης Απριλίου, συνημμένη λίστα, θεωρήσαμε ότι η διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί, αφού είναι η πρώτη φορά υποβολής με αυτό τον τρόπο.
Είμαστε στη διάθεσή σας 6972381253
Με εκτίμηση
Λευτέρης Λεβαντής

Εξουσιοδοτημένος Δικηγόρος

Επιστολή και υπομνήματα προς το Υπουργείο Εσωτερικών 

Με την ανακοίνωση του αποκλεισμού μας προχωρήσαμε σε προσπάθεια τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας με την υπηρεσιακή υπουργό Εσωτερικών, το Γεν. Γραμματέα και στελέχη του Υπουργείου που είχαν την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας. Ανταποκριθήκαμε ακόμα και στην πρωτοκόλληση που μας ζήτησαν, αν και επισημαίναμε ότι η διαδικασία είχε το εξαιρετικά επείγον.

Προς την

Καθηγήτρια κα Καλλιόπη Σπανού

Υπουργό Εσωτερικών ypourgos@ypes.gov.gr

4.5.3023

Αγαπητή Κυρία Υπουργέ,

Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας (με ΑΠ 38383/03-05-2023 και 38693/04-05-2023) και μετά  την με αρ. 8/2-5-2023 απόφαση του Α1 τμήματος του του Αρείου Πάγου, με την οποία δεν έγινε η ανακήρυξη και συνακόλουθα δεν εγκρίθηκε η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της 20ης Μαΐου 2023 (εκτός της Ελληνικής Επικράτειας) και 21ης Μαΐου 2023 (εντός της Ελληνικής Επικράτειας) του Συνασπισμού Κομμάτων «Πράσινο και Μωβ», καταθέτουμε επιπλέον τα εξής:

  1. Ο Συνασπισμός Κομμάτων «Πράσινο και Μωβ» έχει ήδη καταθέσει στον ΑΠ την με Αρ. Πρωτ. 2587/31.3.2023 Ιδρυτική δήλωση και αποτελείται από τα κόμματα: Οικολόγοι Πράσινοι, Πράσινοι, Κόμμα Πειρατών Ελλάδος, Πράσινοι -Αλληλεγγύη, Κόμμα για τα Ζώα και Βολτ Ελλάδος.
  2. Η απόφαση του ΑΠ (404 σελίδων συνολικά) είναι εντελώς αόριστη, χωρίς να αναφέρει ποια παράλειψη/καθυστέρηση έλαβε υπόψη του, παρά μόνον αναφέρει πανομοιότυπα -μεταξύ άλλων- ότι δεν έχει γίνει η έγκριση: «5. Του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ, καθόσον δεν υπέβαλε την κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας». http://www.areiospagos.gr/
  • Υποβάλαμε εγκαίρως και επιδώσαμε με δικαστικό επιμελητή τη δήλωση συμμετοχής του συνασπισμού «Πράσινο και Μωβ» στις βουλευτικές εκλογές την Τρίτη 25.4.2023, 35 ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης στον Άρειο Πάγο λάβαμε Αριθμό Πρωτοκόλλου 3179/25.4.2023 (τμήμα ΔΚΟ της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου). Οι ενέργειες μας βασίστηκαν στην ενημέρωσή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις υποδείξεις του αρμόδιου γραφείου του ΑΠ. Με υπόδειξη του γραφείου στον ΑΠ δώσαμε τα τηλέφωνά μας για επικοινωνία αν προκύψει κάτι, γιατί οι υπεύθυνοι υπάλληλοι διαπίστωναν πρωτόγνωρα προβλήματα λόγω της ηλεκτρονικής κατάθεσης. Δεν επικοινώνησαν όμως ποτέ.
  • Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων στις 24.00 του Σαββάτου 29.4.2023 είχαμε καταθέσει το σύνολο σχεδόν των υποψηφιοτήτων και των παραβόλων. Από την Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερωθήκαμε ότι: «Εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη λήξη της προθεσμίας και δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά λειτουργίας του, το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνδυασμούς που εκκίνησαν τη διαδικασία εμπρόθεσμα αλλά δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν, να το πράξουν έως το απόγευμα της 30ης Απριλίου και ώρα 4 μ.μ», δυνατότητα που αξιοποιήσαμε, παρόλο που δεν εκδόθηκε νέο ΦΕΚ για την παράταση.
  • Οι συνδυασμοί των 249 υποψηφίων του Συνασπισμού Κομμάτων «Πράσινο και Μωβ» εμφανίστηκαν ως εγκεκριμένοι στις 15.55 της 30ης Απριλίου (συνημμένο 1) και θεωρήσαμε ότι η διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι στο Άρθρο 7 της ΥΑ με αριθμ. 26754 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2191/04.03.2023 αναφέρεται ότι (παρ. 1): «Κατά την υποβολή του συνδυασμού, διενεργείται συνολικός έλεγχος του συνδυασμού και των υποψηφίων, κι αν δεν εμφανίζεται λάθος γίνεται δεκτή η υποβολή. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται ένδειξη αποτυχίας του ελέγχου και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι δυνατό να επισκοπήσουν αναλυτικά τα λάθη που έχουν προκύψει». Ο έλεγχος αυτός έγινε εκ μέρους μας και εμφανίστηκε το μήνυμα «δεν υπάρχουν σφάλματα» (συνημμένο 2). Επίσης, εμφανίστηκε πλήρης αντιστοιχία του αριθμού των 249 υποψηφίων με τα κατατεθειμένα παράβολα (συνημμένο 3) και θεωρήσαμε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Λάβαμε εξάλλου κωδικό νο 43 και σειρά γνωστοποίησης 31. Βεβαίως, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η δήλωση υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική πύλη λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου αλλά θεωρήσαμε ότι αυτόν τον είχαμε πάρει ήδη και εφόσον δεν μας έδινε τη δυνατότητα να τον γράψουμε, έπρεπε να συμπληρωθεί από το σύστημα.

Με δεδομένο ότι δεν είχαμε δικαίωμα ακρόασης και πολλά κόμματα δεν ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε λόγω της δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης, εκτιμούμε ότι για την καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας και με διασταλτική ερμηνεία των αντίστοιχων διατάξεων, μπορούν να επιλυθούν οποιεσδήποτε παρανοήσεις ή επουσιώδεις τυπικές ελλείψεις στην ηλεκτρονική κατάθεση, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, και να δοθεί η δυνατότητα στους 249 υποψηφίους μας -μεγάλος αριθμός των οποίων είναι νέοι- και στις 59 εκλογικές περιφέρειες, να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού για τις θεσμικές αλλαγές και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που πρεσβεύουμε. 

Ευχαριστούμε

Με τιμή

Μιχάλης Τρεμόπουλος,

πρώην ευρωβουλευτής των Πράσινων,

μέλος της Γραμματείας του συνασπισμού «Πράσινο και Μωβ»

Επιστολή_προς_ΥπηρεσιακήΥπουργόΕσωτερικών_4.5.2023

Επιστολή προς τον Άρειο Πάγο, 4 Μαίου 2023, ώρα 15.21

Προς την κυρία πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,

Επανερχόμενοι στην χθεσινή από 3/5/2023 με Αριθμ. Πρώτ. 1153  αίτηση – ένσταση μας ενώπιον Σας και λαμβάνοντας υπόψιν την προστασία που επιφυλάσσει στη δράση των πολιτικών κομμάτων το Σύνταγμα, βλέπε Άρθρο 29, αλλά κυρίως  Άρθρο 51 παράγραφος 3 σύμφωνα με το οποίο: Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο  νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.

Θεωρώντας περαιτέρω ότι η όλη διαδικασία συμμετοχής κομμάτων και υποψηφίων, όπως έχει διαμορφωθεί δεν πληροί τα κριτήρια  του Συντάγματος ιδιαίτερά δεν παρέχεται το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης ή ενημέρωσης του υποψηφίου για την πορεία της διαδικασίας, θα επιθυμούσαμε να σας αναφέρουμε ότι έχουμε ήδη στραφεί για την αντιμετώπιση του θέματος στην Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΠ 38443 /03/05/2023) του οποίου και αναμένουμε σχετική απόφαση

Μετά τιμής

Ελευθέριος Λεβαντης

Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 21864)

Νέα αίτηση στις 8 Μαίου 2023 στον Άρειο Πάγο και η Απάντηση του Αρείου Πάγου

Η αίτησή μας στις 8 Μαίου 2023 και η απάντηση του Αρείου Πάγου με σημείωσα στην αίτησή μας στις 10/5/2023

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΕΝΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΑΤΑ

Της με Αριθμό: 8/2023 από 3.5.2023 Απόφασης του Τμήματος σας ( Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ) περί μη ανακήρυξης του συνδυασμού του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων «Πράσινο και Μωβ»

***

Με την από 3.5.2023 Απόφαση του Α1 Τμήματος του Δικαστηρίου σας διαπιστώθηκε υπό Β5 (σελ. 58 ), η μη ΣΥΝΔΡΟΜΗ των προϋποθέσεων ανακήρυξης και συνακόλουθα συµµετοχής του συνδυασμού του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ » στην εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου 2023 (εντός της Ελληνικής Επικράτειας) ,καθόσον αυτός δεν υπέβαλε την κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας.

Κατά της απόφασης αυτή ενιστάμεθα για τους κάτωθι αναφερομένους νομίμους αι βασίμους λόγους :

1).Η προσβαλλόμενη απόφαση του ΑΠ είναι εντελώς αόριστη, χωρίς να αναφέρει ποια παράλειψη/καθυστέρηση έλαβε υπόψη του, παρά μόνον αναφέρεται στην παράλειψη εκ μέρους μας υποβολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωσης στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας».

Αντίθετα εμείς υποβάλαμε εγκαίρως και επιδώσαμε με δικαστικό επιμελητή τη δήλωση συμμετοχής του συνασπισμού «Πράσινο και Μωβ» στις βουλευτικές εκλογές την Τρίτη 25.4.2023, 35 ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης στον Άρειο Πάγο και λάβαμε Αριθμό Πρωτοκόλλου 3179/25.4.2023 (τμήμα ΔΚΟ της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου).

Οι ενέργειες μας βασίστηκαν στην ενημέρωσή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις υποδείξεις του αρμόδιου γραφείου του ΑΠ. Με υπόδειξη του γραφείου στον ΑΠ δώσαμε τα τηλέφωνά μας για επικοινωνία αν προκύψει κάτι, γιατί οι υπεύθυνοι υπάλληλοι διαπίστωναν πρωτόγνωρα προβλήματα λόγω της ηλεκτρονικής κατάθεσης. Δεν επικοινώνησαν όμως ποτέ.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 24.00 του Σαββάτου 29.4.2023 είχαμε καταθέσει το σύνολο σχεδόν των υποψηφιοτήτων και των παραβόλων. Με ανακοίνωση της Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου την οποία λάβαμε το μεσημέρι της Κυριακής 30/4/2023 λίγες ώρες πριν λήξει η νέα προθεσμαία ενημερωθήκαμε ότι: «Εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη λήξη της προθεσμίας και δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά λειτουργίας του, το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνδυασμούς που εκκίνησαν τη διαδικασία εμπρόθεσμα αλλά δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν, να το πράξουν έως το απόγευμα της 30ης Απριλίου και ώρα 4 μ.μ», δυνατότητα που αξιοποιήσαμε, παρόλο που το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει την περίπτωση παράτασης της σχετικής διαδικασίας ούτε άλλωστε εκδόθηκε νομότυπα κάποια σχετική απόφαση για την παράταση αυτής. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται από διατάξεις του Συντάγματος και της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δηλαδή του π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4648/2019 (Α΄ 205), το ν.4804/2021 (Α΄ 90), το ν.4954/2022 (Α΄ 136) και το ν. 5027/2023 (Α΄ 480), καμία δε διάταξη του παρέχει την δυνατότητα παράτασης των εκεί αναφερομένων προθεσμιών.

Οι συνδυασμοί των 249 υποψηφίων του Συνασπισμού Κομμάτων «Πράσινο και Μωβ» εμφανίστηκαν ως εγκεκριμένοι στις 15.55 της 30ης Απριλίου (συνημμένο 1) και θεωρήσαμε έτσι ότι η διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι στο Άρθρο 7 της ΥΑ με αριθμ. 26754 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2191/04.03.2023 αναφέρεται ότι (παρ. 1): «Κατά την υποβολή του συνδυασμού, διενεργείται συνολικός έλεγχος του συνδυασμού και των υποψηφίων, κι αν δεν εμφανίζεται λάθος γίνεται δεκτή η υποβολή. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται ένδειξη αποτυχίας του ελέγχου και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι δυνατό να επισκοπήσουν αναλυτικά τα λάθη που έχουν προκύψει». Ο έλεγχος αυτός έγινε εκ μέρους μας και εμφανίστηκε το μήνυμα «δεν υπάρχουν σφάλματα» (συνημμένο 2). Επίσης, εμφανίστηκε πλήρης αντιστοιχία του αριθμού των 249 υποψηφίων με τα κατατεθειμένα παράβολα (συνημμένο 3) και θεωρήσαμε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Λάβαμε εξάλλου κωδικό νο 43 και σειρά γνωστοποίησης 31. Βεβαίως, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η δήλωση υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική πύλη λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου αλλά θεωρήσαμε ότι αυτόν τον είχαμε πάρει ήδη δια ζώσης ως αναφέρθηκε ανωτέρω και εφόσον δεν μας έδινε τη δυνατότητα να τον γράψουμε, έπρεπε να συμπληρωθεί από το σύστημα.

Με δεδομένο ότι δεν είχαμε δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης ή ενημέρωσης, καθώς αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται πλέον υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρότι όπως αναφέρθηκε διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών), εκτιμούμε ότι η αρχή τη χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένη εμπιστοσύνης του πολίτη θα επέβαλε την τελεολογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών, ώστε να μπορούν να επιλυθούν οποιεσδήποτε παρανοήσεις ή επουσιώδεις τυπικές ελλείψεις στην ηλεκτρονική κατάθεση, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, και να δοθεί η δυνατότητα στους 249 υποψηφίους μας -μεγάλος αριθμός των οποίων είναι νέοι- και στις 59 εκλογικές περιφέρειες, να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού για τις θεσμικές αλλαγές και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που πρεσβεύουμε. Επισημαίνουμε ότι η ίδια η παράταση προθεσμίας βασίστηκε στα πραγματικά προβλήματα που υπήρξαν στην υποβολή υποψηφιοτήτων και θα μπορούσε να επιτραπεί η έστω και εκ των υστέρων πάτημα του κουμπιού οριστικοποίησης, γιατί διαφορετικά έχουμε δύο μέτρα και σταθμά, επιβάλλεται μια ποινή αποκλεισμού από τις εκλογές για ένα πλημμέλημα, που οδηγεί σε στέρηση συνταγματικού δικαιώματος. Είναι σαν για ένα παρόμοιο λάθος στην εφορία να σου κατάσχεται η περιουσία.

Τούτο δε λαμβάνοντας υπόψιν την προστασία που επιφυλάσσει στη δράση των πολιτικών κομμάτων το Σύνταγμα  βλέπε ¨Άρθρο 29, αλλά κυρίως  Άρθρο 51 παράγραφος 3 σύμφωνα με το οποίο: Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο  νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά ΜΟΝΟ αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα , ενώ γίνεται αντιληπτό ότι στις ως άνω εξαιρετικές περιπτώσεις αποκλεισμού από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν μπορεί να υπαχθούν τυχόν αβελτηρίες στην συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας φόρμας, πόσον μάλλον όταν είχε γίνει έγκαιρα η εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων των υποψηφίων.

Θεωρούμε συνεπώς ότι η όλη διαδικασία συμμετοχής κομμάτων και υποψηφίων, όπως έχει διαμορφωθεί περιορίζει αντισυνταγματικά το προαναφερθέν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθόσον τυχόν περιορισμοί στον τρόπο άσκηση του δεν εμπίπτουν τι ανωτέρω αναφερόμενες εξαιρέσεις του Άρθρου 51 παρ . 3 αυτού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

-Να γίνει δεκτή η παρούσα ένταση

-Να ανακληθεί η ως άνω με Αριθμό: 8/2023 από 3.5.2023 Απόφασης του Τμήματος σας ( Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ) περί μη ανακήρυξης του συνδυασμού του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων «Πράσινο και Μωβ»

Ο συμπρόεδρος του κόμματος ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Νικόλαος Χρυσόγελος

Αθήνα , 8/5/2023

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ελευθέριος Λεβαντής 

Η απάντηση του Αρείου Πάγου στις 10/5, με σημείωμα πάνω στην αίτηση

Τι προβλέπει το Σύνταγμα ως λόγους αποκλεισμού υποψηφίων:

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 55 του Συντάγματος, άρθρο 29 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν.4648/2019 και άρθρο 5 του π.δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4804/2021):
γ) Να μην έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. Σχετικές με την προϋπόθεση αυτή, είναι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Συντάγματος και του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4804/2021, σύμφωνα με τις οποίες στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:
γα) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
γβ) Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα:
γβα) σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
γββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή
γβγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα. Η αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστημα αποστέρησης του δικαιώματος του εκλέγειν υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία η καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος

Τι προβλέπει η εκλογική νομοθεσία:

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων που παραβιάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά στην περίπτωση του ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ υπήρξε εμμονή στον τύπο:

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων, είτε αφορά σε συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμούς κομμάτων ή συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων είτε μεμονωμένους υποψήφιους, είτε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη έως και το Σάββατο, 29 Απριλίου 2023, δηλαδή εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Μετά την πάροδο της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, δεν υπάρχει δυνατότητα δήλωσης νέων υποψηφιοτήτων ή μεταβολής των ήδη κατατεθεισών“.

Παρόλα αυτά δόθηκε παράταση 16 ωρών, χωρίς νομοθετική ρύθμιση, που επισήμως εμείς το μάθαμε από ΔΤ του Υπουργείου στις 14.13, ενώ η πλατφόρμα έκλεινε στις 16.00 της Κυριακής.

Η ΥΑ με Αριθμ. 26754 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2191/04.03.2023 αναφέρει:

Άρθρο 7

Διαδικασία υποβολής συνδυασμού από τους υπεύθυνους κατάρτισης των συνδυασμών

1. Κατά την υποβολή του συνδυασμού, διενεργείται συνολικός έλεγχος του συνδυασμού και των υποψηφίων, κι αν δεν εμφανίζεται λάθος γίνεται δεκτή η υποβολή. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται ένδειξη αποτυχίας του ελέγχου και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι δυνατό να επισκοπήσουν αναλυτικά τα λάθη που έχουν προκύψει.

2. Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των συνδυασμών, μετά τον συνολικό έλεγχο του συνδυασμού και των υποψηφίων του, υποβάλουν οριστικά το συνδυασμό στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία υποβολής.

Στην διαδικασία όταν ολοκληρώθηκε η υποβολή και έγκριση των 249 υποψηφιοτήτων δεν μπορούσαμε να λάβουμε αριθμό πρωτοκόλλο με ημερομηνία υποβολής. Οι οδηγίες μπερδεύουν γιατί στην πραγματικότητα έπρεπε αυτό να γίνει σε άλλο σημείο της πύλης.  Η πλατφόρμα ήταν προβληματική αφού ολοκληρώνοντας την διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων, ελέγχου των παραβόλων και ελέγχου για τυχόν σφάλμα, (η πλατφόρμα) ΔΕΝ οδηγούσε εκεί όπου έπρεπε να γίνει η οριστική δήλωση ούτε προειδοποιούσε ότι δεν οριστικοποιήθηκε η ενέργεια, όπως κάθε πλατφόρμα κάνει με ένδειξη “οριστική υποβολή” ή “αποθήκευση ως draft για οριστικοποίηση αργότερα“. Επίσης, πέραν την ηλεκτρονικής διαδικασίας δεν υπήρχε άλλη υποστηρικτική δομή που να αποτρέψει λάθος από τα κόμματα και να επιλύσει απορρίες ή προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και χωρίς τεχνική υποστήριξη ή προηγούμενη εκπαίδευση.

Τα τεχνικά προβλήματα
Οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές περνάνε όλα τα στοιχεία των 249 υποψηφίων και κάθε υποψήφιος επιβεβαιώνει την υπεύθυνη δήλωση αποδοχή της υποψηφιότητάς του μπαίνοντας με κωδικούς taxisnet. Κάποιες υποψηφιότητες δεν μπόρεσαν να εγκριθούν είτε γιατί οι υποψήφιοι ήταν εκτός δικτύου (3ημερο αργίας) είτε γιατί δεν διέθεταν τους κωδικούς (πχ τους είχαν οι λογιστές τους) και δεν ήταν σε θέση να οριστικοποιήσουν τη δήλωση συμμετοχής. Πάντως οριστικοποιήθηκε – παρά τα προβλήματα – η έγκριση των 249 υποψηφίων, όπως δείχνει το σύστημα.
Περνάνε τα στοιχεία των παραβόλων και διαπιστώνεται ότι ταυτίζονται τα παράβολα με τον αριθμό υποψηφίων 249 υποψήφιοι, σε 59 εκλογικές περιφέρειες, σύνολο παραβόλων 37.350 ευρώ!
Γίνεται έλεγχος της υποβολής και βγαίνει ένδειξη ότι δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα.
Η πλατφόρμα δεν οδηγεί κάπου αλλού για την οριστικοποίηση ούτε οι χειριστές διαπιστώνουν παραπομπή κάπου αλλού, σε κάποια άλλη διαδικασία.

 

Posted on 18/05/2023 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top