ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Το ιδεολογικό μας στίγμα

Είμαστε οι Πράσινοι-Αλληλεγγύη.

Πράσινοι, επειδή

  • Πιστεύουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που θα έχει σαν στόχο την ευημερία των ανθρώπων και όχι απλά την ευημερία των αριθμών, Η (αχαλίνωτη) οικονομία της αγοράς, όπως αυτή κυριάρχησε τα τελευταία 30 χρόνια, έδειξε απροστάτευτη και χωρίς εργαλεία άμυνας απέναντι στα παιχνίδια μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που μετέτρεψαν τα χρηματιστήρια από μηχανισμούς επένδυσης και τόνωσης της οικονομίας σε καθαρό τζόγο και κερδοσκοπία με αποτέλεσμα την κατάρρευση του συστήματος. Χιλιάδες επιχειρήσεις βούλιαξαν και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στο δρόμο. Πρέπει εμείς οι πολίτες να αλλάξουμε νοοτροπία και να στηρίξουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης.. Πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στον άκρατο καταναλωτισμό και να επιδιώξουμε μια πιο ήπια, πιο αληθινή και ποιοτική προσέγγιση της ζωής. Επιστροφή λοιπόν στον κρατισμό; Ασφαλώς όχι. Η ιδιωτική πρωτοβουλία και ελεύθερη οικονομία παραμένουν τα ισχυρότερα εργαλεία για ανάπτυξη και πρόοδο. Όχι όμως αυτή η οικονομία της αγοράς που μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε αλλά μια νέα, «νοικοκυρεμένη», στην οποία θα υπάρχουν όρια τόσο στη χρήση των πηγών ενέργειας (ειδικά των μη ανανεώσιμων) και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όσο και γενικότερα στην κατανάλωση. Τέλος στο μύθο της συνεχούς και αέναης αύξησης των δεικτών της οικονομίας και της κατανάλωσης, στροφή στη λογική προσέχουμε για να έχουμε, τέλος στη χρήση του περιβάλλοντος (χερσαίου, θαλάσσιου και ατμοσφαιρικού) ως σκουπιδοτενεκέ χωρίς πάτο και στροφή στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα σαν μοντέλο κατανάλωσης.
  • Προωθούμε την Πράσινη Οικονομία, που σέβεται το περιβάλλον, τους ήπιους ρυθμούς, και την όλο και περισσότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν πιστεύουμε στον μύθο της δήθεν φτηνής(;) ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακα, λιγνίτη) και στον οποίο βασίστηκε η βιομηχανική επανάσταση του 20ού αιώνα. Αν στο κόστος της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα συνυπολογιστεί το κόστος από τη ρύπανση που προκαλούν και την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και τις συνέπειές του (το λεγόμενο εξωτερικό κόστος), τότε το κόστος αυτό εκτοξεύεται στα ύψη και ο μύθος της φτηνής ενέργειας καταρρέει, πέρα βέβαια από τις τεράστιες συνέπειες που έχει η χρήση τους στην ανθρωπότητα και στο περιβάλλον, όπως π.χ. η κλιματική αλλαγή. Ναι λοιπόν στην ανάπτυξη!  Και το περιβάλλον τι θα απογίνει; Για δεκαετίες κυριάρχησε το δίλλημα Ανάπτυξη ή Προστασία του Περιβάλλοντος, που θέλει οι δύο αυτές έννοιες να είναι ανταγωνιστικές και να αναιρούν η μία την άλλη. Έτσι, αν με ενδιαφέρει η ανάπτυξη αδιαφορώ πλήρως για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχόμενα αυτή θα φέρει, ενώ από την άλλη αν με ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος προτιμώ να μην υπάρξουν επενδύσεις και ανάπτυξη, προκειμένου να μη θιγεί το περιβάλλον; Δύο ακραίες και εξίσου στείρες θέσεις. Σήμερα και οι δύο αυτές απόψεις είναι τελείως ξεπερασμένες. Στο δίλημμα ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί από το «και». Όλο αυτό το πακέτο ‘ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος’ είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα ‘πράσινη ανάπτυξη’ και “πρασίνισμα της οικονομίας” (greening the economy). Η πράσινη ανάπτυξη έχει αποδειχθεί ότι πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας και αποτελεί σήμερα το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης από πολλούς διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ. Αποτελεί επίσης, ήδη, συστατικό στοιχείο στον οικονομικό προγραμματισμό πολλών χωρών, ειδικά στην Ευρώπη, όπως η Δανία.
  • Ναι, λοιπόν, σε μία ανάπτυξη, με δημοκρατία και με σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που θα στοχεύει στην ευημερία του ανθρώπου και όχι μόνο στην ευημερία των αριθμών, ναι σε μία ανάπτυξη που θα στοχεύει περισσότερο στην ποιότητα παρά στη ποσότητα, ναι σε μία ανάπτυξη όπου το περιβάλλον θα είναι συστατικό στοιχείο της ποιότητας της ζωής μας, της δικής μας και των επόμενων γενεών, όχι στον αχαλίνωτο καταναλωτισμό και το γκλάμουρ, ναι στην πρόσβαση στην παιδεία και την μόρφωση για όλους και όλες και τέλος, ναι, στις ανθρώπινες σχέσεις!

 stefani-sunflowers

Αλληλεγγύη, επειδή

  • Πιστεύουμε σε μία συμμετοχική κοινωνία αλληλεγγύης των πολιτών με πρωτοβουλίες και δράσεις σε διάφορα επίπεδα. Στοχεύουμε σε πολιτικές αλληλεγγύης αλλά επειδή η έννοια είναι παρεξηγημένη δεν εννοούμε ότι κάποιοι άλλοι – ιδιώτες ή το κράτος – αναλαμβάνουν την προστασία των πιο αδύναμων και ευάλωτων, αλλά, σε αντίθεση με αυτή την πατερναλιστική και αναποτελεσματική τελικά πολιτική αντίληψη, εμείς αντιλαμβανόμαστε την αλληλεγγύη ως σύνολο πολιτικών και πρακτικών που δίνουν την δυνατότητα επίτευξης της κοινωνικής συνοχής μέσω της συμμετοχής των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, γλώσσας, σεξουαλικής προτίμησης, ηλικίας, χρώματος, στη συν-διαμόρφωση των λύσεων για τα προβλήματά τους.
  • Επιδιώκουμε τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της δημοκρατίας στην οικονομία, την προώθηση της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας, τη άρση των αποκλεισμών και των διακρίσεων, την ποιοτική αναβάθμιση της εργασίας αλλά και την προσαρμογή της εργασίας στις ικανότητες, δεξιότητες κάθε ενός και κάθε μίας (αντί να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε όλους σε ένα ίδιο μοντέλο εργασίας και συνθηκών εργασίας).
  • Στηρίζουμε την αυτό-οργάνωση των εργαζομένων αλλά και των ανέργων όχι στη βάση συντεχνιακών και ιδιοτελών συμφερόντων αλλά ως εργαλείο για να προωθηθούν αλλαγές και βελτιώσεις προς όφελος όλων, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος.
  • Η πολιτική οφείλει να αλλάξει, με συμμετοχή των πολιτών ώστε να μην είναι προνόμιο μιας κλειστής κάστας επαγγελματιών ή κομματικών μηχανισμών που νοιάζονται για την αναπαραγωγή των ιδιοτελών συμφερόντων τους, αλλά να αποτελεί δημοκρατικό εργαλείο επίλυσης των προβλημάτων των πολλών.
  • Η πολύπλευρη κρίση των καιρών μας (οικολογική, κλιματική, οικονομική, κοινωνική, αξιακή, θεσμική) απαιτεί όντως αλληλεγγύη και συνεργασία, νέες ιδέες και βαθιές αλλαγές. Δεν αντιμετωπίζεται με αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, απολυταρχικό τρόπο ή με επιστροφή στον εθνικό και προσωπικό απομονωτισμό ή με τυφλή υποταγή στις επιταγές μιας ανεξέλεγκτης αγοράς ή με ψευδαισθήσεις και ψεύτικες υποσχέσεις για έναν παράδεισο, που συνήθως οδηγούν σε βάθεμα της κρίσης. Η πολύπλευρη κρίση θα αντιμετωπιστεί μέσα από μεταρρυθμίσεις και πολιτικές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο που ενισχύουν ταυτοχρόνως την κοινωνική συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος, την δημοκρατία και τα δικαιώματα. Με σεβασμό απέναντι σε όλους και όλες, με κοινωνική ένταξη και όχι αποκλεισμό, με κατανόηση και αποδοχή του διαφορετικού για να συνθέσουμε μια νέα ποιότητα. Κανένας άνθρωπος δεν περισσεύει, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετάγεται σαν σκουπίδι, κανένας δεν πρέπει να καταλήγει να τρώει από τα σκουπίδια. Η αλληλεγγύη δεν είναι κενή περιεχομένου συνθηματολογία, αλλά στοιχεία μιας νέας πολιτικής κουλτούρας αλλά και μιας νέας προσωπικής κουλτούρας.

europeforeignpolicy

 

  • Ναι η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να αλλάξουν και αυτό δεν θα γίνει με επιβολή από τα πάνω ή πιστεύοντας σε «σωτήρες», αλλά με ενεργοποίηση των ίδιων των πολιτών, κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, κοινωνική και οικολογική καινοτομία, ουσιαστική ενίσχυση της δημοκρατίας, ενδυνάμωση του πολιτισμού και του διαπολιτισμικού διαλόγου, αξιοποίηση καλών πρακτικών και συνεργασία με τα πιο δημιουργικά κομμάτια της κοινωνίας, με αλλαγές στο πολιτικό σύστημα ώστε να παράγει πολιτική κι όχι διαφθορά, πελατειακές σχέσεις ή βαρβαρότητα. Αυτή είναι η δική μας πρόταση για αλληλεγγύη στην Ευρώπη.

Σε μια τέτοια βάση είμαστε πρόθυμοι και αναζητάμε την πολιτική συνάντησή μας και με άλλες ομάδες και χώρους ώστε να συνθέσουμε μια νέα πολιτική και να δημιουργήσουμε έναν νέο πολιτικό φορέα.

10_-Represents-the-people

Posted on 18/01/2016 in Θέσεις

Share the Story

Back to Top