Δρω ενάντια στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Ν. Χρυσόγελος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής καμπάνιας

Ενημερωθείτε για την καμπάνια: http://www.endfgm.eu/en/pledge/

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων και υποψήφιος με το ευρωψηφοδέλτιο “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία”, υποστηρικτής της ευρωπαϊκής καμπάνιας «Δρω ενάντια στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων», δήλωσε:

«Ως υποστηρικτής της καμπάνιας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει δεσμεύομαι για δράσεις και πολιτικές που θα:

  • διασφαλίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα διατηρήσει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των ακρωτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων,
  • εγγυώνται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα υπογράψουν και θα επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Convention), ώστε οι δεσμεύσεις της ΕΕ να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για την προώθηση ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών,
  • διασφαλίζουν ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν επικαλείται ως πρόσχημα για να ρυθμίζει τη μετανάστευση ή για την προώθηση συναισθημάτων και ενεργειών ενάντια στην μετανάστευση,
  • προωθούν τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και την εξασφάλιση επαρκών πόρων για αποτελεσματικές πρωτοβουλίες πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς της ΕΕ, και συγκεκριμένα με την
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.»

Posted on 03/05/2014 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top