Ανάγκη παρακολούθησης πιθανών επιπτώσεων σε υγεία και περιβάλλον από τις πυρκαγιές στην Αν. Αττική

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ επανερχόμαστε στο θέμα που έχουμε θέσει για την ανάγκη να προστατευθεί από τυχόν ρύπανση του περιβάλλοντος ο πληθυσμός που συνεχίζει να μένει στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, #wildfire #Mati
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) προειδοποιεί ότι δεν είναι μόνο οι άμεσοι θάνατοι από τις καταστροφικές πυρκαγιές οι μόνες επιπτώσεις, υπάρχει μεγάλες κίνδυνος και για άλλες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν από τις άγριες πυρκαγιές. Κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν ακόμα και για την υγεία του προσωπικού που εργάζεται επί μακρόν σε αυτές τις περιοχές για βοήθεια ή αποκατάσταση. Πολλές χώρες αναπτύσσουν ολοκληρωμένα δίκτυα μακροχρόνιας παρακολούθησης των επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον από τις μεγάλες πυρκαγιές ώστε ο πληθυσμός, οι εθελοντές, το προσωπικό να είναι είναι ασφαλές.
“Μαζί με τις τρέχουσες υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, οι εν λόγω πυρκαγιές αποτελούν πρόσθετο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων στην περιοχή….Τα αποτελέσματα της έκθεσης στον καπνό και της εισπνοής του ενδέχεται να προκαλέσουν από ερεθισμό των ματιών και της αναπνευστικής οδού μέχρι πιο σοβαρές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης πνευμονικής λειτουργίας, της βρογχίτιδας, του άσθματος και του πρόωρου θανάτου. Η έκθεση σε σωματίδια συνιστά την κύρια απειλή για τη δημόσια υγεία από τη βραχυπρόθεσμη έκθεση στον καπνό», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.”Οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με καρδιο-αναπνευστικά προβλήματα ή χρόνιες ασθένειες, οι ανήλικοι και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες στις συνδυασμένες επιδράσεις του καύσωνα και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης”
Εδώ ελάχιστα απασχολεί κυβέρνηση, φορείς και πολίτες ένα σοβαρό πρόγραμμα παρακολούθησης της ρύπανσης. Είναι θετικό ότι έχουν υπάρξει μερικές πρωτοβουλίες ανάλυσης δειγμάτων από εθελοντικές οργανώσεις και ορισμένες μετρήσεις από εργαστήρια. Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ζητάμε, όμως, από την κυβέρνηση να εκπονήσει σε συνεργασία με διάφορους επιστημονικούς φορείς και ανεξάρτητα ινστιτούτα σοβαρές αναλύσεις στο έδαφος και στα νερά για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα επιβάρυνσης τους από τα κατάλοιπα της πυρκαγιάς. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία από τις πυρκαγιές στην Αν Αττική απαιτεί πολύ σοβαρή έρευνα, ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες αναλύσεις, χρήση μοντέλων διασποράς των ρύπων, αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης της εξάπλωσης των προϊόντων των πυρκαγιών με χρήση δορυφορικών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό (πχ Copernicus) και διεθνές επίπεδο κ.ά. Ζητάμε μια ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος μετά τις πυρκαγιές στην Α, Αττική
H εικόνα της εξάπλωσης της πυρκαγιάς στην Κινέτα στις 23/7, από το δορυφορικό σύστημα 

 

καθώς και το πώς εξαπλώθηκαν οι ρύποι από αυτήν την πυρκαγιά προς την Αττική και άλλες περιοχές
Εικόνα από Γιαπωνέζικο δορυφόρο που δείχνει την εξάπλωση του καπνού από τις πυρκαγιές στην Σιβηρία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εστίες

Δορυφορική πρόβλεψη μεταφοράς αέριων ρύπων από τις πυρκαγιές στον Καναδά προς την Βρετανία και την Ιρλανδία σύμφωνα με τα στοιχεία του  Atmosphere Monitoring Service

Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς

Η δορυφορική εικόνα από το σύστημα της περιοχής που επλήγη από την πυρκαγιά στην Α. Αττική πριν (20/7) και μετά την πυρκαγιά (30/7)
Είναι επίσης σημαντικό να αναπτυχθεί ένα σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης, προειδοποίησης και προστασίας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ατόμων, από τους αέριους κι άλλους ρύπους που εκλύονται από μεγάλες πυρκαγιές ιδιαίτερα όταν αυτές συμβαίνουν σε μεικτές περιοχές δασών και κατοικιών και σε αστικούς χώρους, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής πολιτικής προστασίας.

Posted on 16/08/2018 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top