18 Μαΐου 2021

Προς
Κύριο Σπήλιο Λιβανό, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κοινοποίηση
Κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσής σας σχετικά με τη “Νέα εθνική Στρατηγική για μια νέα εποχή στον Αγροδιατροφικό Τομέα” θα θέλαμε να τονίσουμε την επείγουσα ανάγκη να  δημοσιοποιήσετε άμεσα το σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής που μέχρι σήμερα δεν έχει  δημοσιευθεί πουθενά, στο οποίο εκτιμούμε ότι περιγράφονται οι ακριβείς στόχοι της πολιτικής  σας και τα κριτήρια βάσει των οποίων προγραμματίζετε και προτεραιοποιείτε την πολλά  υποσχόμενη εθνική Στρατηγική.

Όπως ακριβώς αναφέρετε στο δελτίο τύπου σας, “η στήριξη του αγροτικού κόσμου, ο  ψηφιακός εκσυγχρονισμός, η εκπαίδευση, οι έλεγχοι, η εξωστρέφεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (που πλέον είναι κρίση), η διαχείριση των φυσικών πόρων και η ελληνική διατροφή” προφανώς είναι παραπάνω από αναγκαία προκειμένου να ανακάμψει ο αγροδιατροφικός τομέας και ολόκληρη η κοινωνία και οικονομία της χώρας από την πανδημια  Covid-19. Ωστόσο τονίζουμε ξανά ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε πράσινη και δίκαιη  ανάκαμψη είναι όλες οι ενέργειες, οι δράσεις, οι αποφάσεις και τα προγράμματα που ανακοινώνονται από το υπουργείο σας να βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας και δικαιοσύνης.

Η “νέα εποχή στον Αγροδιατροφικό τομέα” που αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας, φαίνεται να  αποτελεί κρίσιμη πολιτική σας προτεραιότητα. Ωστόσο, μας προβληματίζει το γεγονός ότι ενώ  βρίσκεται στις δικές σας ανακοινώσεις, παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη στο Εθνικό Σχέδιο  Ανάκαμψης από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκαν οι στρατηγικές του κατευθύνσεις μέχρι  την πρόσφατη παρουσίασή του από τον Πρωθυπουργό. Για τον λόγο αυτό, σας ζητάμε να  δημοσιεύσετε τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να αποκτήσει ο  παραμελημένος Αγροδιατροφικός τομέας την προτεραιοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης  ώστε να ανακάμψουμε πραγματικά από τις πολλαπλές και αλληλοσυσχετιζόμενες κρίσεις  (πανδημία Covid-19, κλιματική κρίση, κατάρρευση βιοποικιλότητας).

Σχετικά με τα εργαλεία που αναφέρετε, παρατηρούμε ότι επιμένετε να βασίζεστε στη νέα ΚΑΠ,  η οποία όμως είναι σχεδιασμένη με τρόπο που δεν εξυπηρετεί εθνική στρατηγική βιώσιμης  γεωργίας όπως υπόσχεστε, καθώς δεν προστατεύει το μέλλον των μικρών παραγωγών βιώσιμων μεθόδων, ούτε προωθεί μοντέλα βιώσιμης κατανάλωσης όπως η μεσογειακή  διατροφή. Αντίθετα, η νέα ΚΑΠ καταστρέφει τους μικρούς παραγωγούς της χώρας, προωθεί  την εντατική βιομηχανική γεωργία και υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για τον  λόγο αυτό, σας καλούμε να στηρίξετε την απόσυρση της ΚΑΠ και να ζητήσετε να σχεδιαστεί νέα  ΚΑΠ που να βασίζεται σε πραγματικά κριτήρια ανθεκτικότητας και δικαιοσύνης, και να προωθεί  δημόσια κονδύλια για αγρότες και όχι για στρέμματα, παραγωγή τροφής για τους ανθρώπους  και όχι για την κτηνοτροφία, περισσότερα λαχανικά για καλύτερη υγεία, όπως και  χρηματοδότηση της παραγωγής τροφής και όχι των καυσίμων και του διεθνοποιημένου  εμπορίου.

Σχετικά με τη “χρήση καλών πρακτικών και βέλτιστων παραδειγμάτων μοντέλων από άλλες  χώρες” όπως αναφέρετε, τονίζουμε την ανάγκη να στραφείτε επειγόντως προς μοντέλα  βιώσιμης, ανθεκτικής και δίκαιης γεωργίας όπως η Βιολογική Γεωργία, η Φυσική Καλλιέργεια, η  Περμακουλτούρα και η Αναγεννητική Γεωργία, τα οποία παράγουν τροφή με επίκεντρο τον  άνθρωπο και την προστασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος. Τέτοια μοντέλα εφαρμόζονται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και φυσικά και στη  χώρα μας, ωστόσο παραμένουν άγνωστα, απομονωμένα και εντελώς παραμελημένα από τις  πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες του υπουργείου. Σας καλούμε να τα αναγνωρίσετε  και να τα προτεραιοποιήσετε, καθώς αποτελούν τα σημαντικότερα μοντέλα για πραγματική  ανάκαμψη και στροφή στη νέα εποχή του ελληνικού Αγροδιατροφικού τομέα που υπόσχεστε.

Τέλος, αναφορικά με τη “δημιουργία Think tank για την αγροτική πολιτική” που ανακοινώσατε,  τονίζουμε ότι η πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη που αξίζουμε και απαιτούμε προϋποθέτει τη συμμετοχή της κοινωνίας στην ανάπτυξη πολιτικών και την πλήρη διαφάνεια, ώστε να μπορούν  οι πολίτες να ενημερώνονται για την ανάκαμψη που αφορά το παρόν και το μέλλον της ζωής  τους. Σας ζητάμε να προσκαλέσετε στη Δεξαμενή Σκέψης (think tank) παραγωγούς, γεωπόνους  και καταναλωτές που έχουν γνώσεις και εμπειρία σε μοντέλα γεωργίας που βάζουν τον  άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα στο επίκεντρο.

Κλείνοντας την επιστολή μας, τονίζουμε την ανάγκη όλα τα δημόσια χρήματα (όπως τα  κονδύλια από την ΚΑΠ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης) να δαπανηθούν κατά απόλυτη  προτεραιότητα στη στήριξη παραγωγών που εφαρμόζουν μεθόδους φιλικές στην υγεία και το  περιβάλλον και την ενίσχυση βιώσιμων, διαφοροποιημένων, ανθεκτικών και δίκαιων  αγροδιατροφικών συστημάτων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Έλενα Δανάλη, Υπεύθυνη της εκστρατείας της Greenpeace για τη Βιώσιμη Γεωργία

Photo by Edgar Castrejon on Unsplash