“Για μια Ομοσπονδιακή και Οικολογική Ευρωπαϊκή Ένωση” του Πάνου Γρέδη

Άρθρο στο tvxs.gr του Παναγιώτη Γρέδη, υποψήφιου ευρωβουλευτή των ΠΡΑΣΙΝΩΝ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ τραντάζεται εκ βάθρων.  Η κρίση του ευρώ προκαλεί αναταράξεις. Μία κρίση υπαρξιακή και πολλαπλή, που είναι ταυτόχρονα κρίση οικονομική, δημογραφική, οικολογική, πολιτική και κρίση θεσμών.

Ποτέ ως τώρα το Ευρωπαϊκό εγχείρημα κατά τα τελευταία 50 χρόνια δεν υπέστη τέτοια πίεση και δεν αμφισβητήθηκε τόσο απροκάλυπτα, σε σημείο που να διερωτώνται πολλοί αν έχει νόημα πλέον η συνέχιση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ποτέ ως τώρα δεν ξεσηκώθηκαν τόσοι πολίτες εναντίον του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Καθώς πορευόμαστε ήδη προς μία πρωτόγνωρη ενοποιητική παγκοσμιοποίηση,  αύριο και στο άμεσο μέλλον μόνο μία ενωμένη Ευρώπη θα μπορεί να παίζει κάποιον σημαίνοντα ρόλο. Έχουμε ανάγκη από «περισσότερο Ευρώπη» για να διαχειριστούμε τα παγκόσμια προβλήματα και μόνο η ΕΕ είναι ικανή να επεξεργαστεί αποτελεσματικά.

Έχουμε ανάγκη ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες από μια πραγματική επανάσταση: να δημιουργήσουμε μια μεγάλη Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση με υπερεθνικούς Ευρωπαϊκούς θεσμούς, αρμόδιους να επεξεργάζονται την οικονομική, δημοσιονομική και φορολογική πολιτική για ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Δεν πρέπει όμως ως ΠΡΑΣΙΝΟΙ να βλέπουμε  μόνο στη δημοσιονομική λιτότητα, αλλά πρέπει να επενδύουμε επίσης και στη νέα ανάπτυξη. Τη στιγμή που η ΕΕ πνίγεται από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η πράσινη οικονομία αποτελεί μία πραγματική ευκαιρία για την Ευρώπη.

Το Νέο Πράσινο Συμβόλαιο (The New Green Deal) της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), είναι ένα τεράστιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον οικονομικό εκμοντερνισμό της οικονομίας της ΕΕ. Αφορά όλους τους τομείς, ήτοι τη βιομηχανία, τις οικοδομές και την ανανέωση των κτιρίων -τόσο δημοσίων, όσο και ιδιωτικών- τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τη γεωργία, την προστασία της βιοποικιλότητας, απορρίμματα, κλπ. Όλοι οι εν λόγω τομείς δημιουργούν άμεσα νέες θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους.

Τί κάνουμε και τί μπορούμε να κάνουμε  οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ μαζί με του Ευρωπαίους Πράσινους για τη μετεξέλιξη της ΕΕ σε Ομοσπονδιακή Ένωση;
Η Ομάδα των Πρασίνων στο ΕΚ από το 2009 έχει πάρει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες δημιουργώντας Ευρωπαϊκή πράσινη πολιτική σε βασικούς τομείς των πολιτικών της ΕΕ, όπως  οικονομική διακυβέρνηση, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, τη βιομηχανική, γεωργική και πολιτική αλιείας της ΕΕ, αποτροπή συμφωνίας για την ACTA κλπ.  Επίσης, πολύ πρόσφατα ανέλαβε πρωτοβουλία ύψιστης σημασίας σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) κατά την εφαρμογή του νέου  Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ 2014-2020.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε και αγωνιζόμαστε για  ένα εναλλακτικό, δημιουργικό και οικολογικό παραγωγικό μοντέλο για όλη την Ελληνική επικράτεια με έμφαση στις Περιφέρειες και στους Δήμους 

Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική 2014-2020 αποτελεί για μας τους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ άμεση προτεραιότητα για την επεξεργασία ενός εναλλακτικού και οικολογικού αναπτυξιακού μοντέλου για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, εν όψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών του Μαΐου 2014.

<> Στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις περιφέρειες ο σχεδιασμός των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Η ανάληψη άμεσης δράσης οφείλεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε πρόσφατα μια σειρά εκθέσεων, που κατ’ αρχήν συμφωνούν για τη ριζική αναθεώρηση της περιφερειακής πολιτικής. Η νέα προσέγγιση επικεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων της ΕΕ σε τομείς-κλειδιά για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας.

Το βασικό χαρακτηριστικό της εν λόγω Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ είναι η ενισχυμένη στρατηγική διάσταση, ώστε να διασφαλιστεί η στοχοθέτηση των επενδύσεων σε μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρώπης για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας (Ευρώπη 2020), με ισχυρή έμφαση στα αποτελέσματα κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η αρχή της συνεργασίας με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών αποτελούν βασική παράμετρο της νέας περιφερειακής πολιτικής για το 2014-2020, ειδικά μέσω της έγκρισης του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για τη συνεργασία.
Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ εργαζόμαστε για ένα πρόγραμμα κοινωνικής και οικολογικής συνοχής μέσω της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής για όλες της Περιφέρειες της Ελλάδας και για την «πράσινη Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» με τους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ Ευρωβουλευτές στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις 25 Μαΐου 2014.

Το ερώτημα που τίθεται άμεσα σήμερα είναι αν στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, με απαξιωμένα τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα και νέα να ιδρύονται καθημερινά, υπάρχει χώρος για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα; Και τι το διαφορετικό προτείνουν οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία”;

Είμαστε πράγματι οι Πράσινοι ένας νέος πολιτικός φορέας που δεν ξεφυτρώσαμε από το πουθενά, αλλά είμαστε κυρίως ενεργοί πολίτες, που πιστεύουμε ότι είναι η ώρα να βγουν στο προσκήνιο δημιουργικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

Στις Ευρωεκλογές του επερχόμενου Μαΐου επιδιώκουμε να εκφράσουμε όλους όσους πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα για μια διαφορετική και δημιουργική πολιτική και για ένα νέο μοντέλο οργάνωσης των πολιτικών χώρων, που συνδυάζει συμμετοχική δημοκρατία, αποτελεσματικότητα, διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Δεν διεκδικούμε ένα μέρος του παλιού φορέα, των Οικολόγων Πράσινων, αλλά συνθέτουμε μια νέα ποιότητα στο νέο σχήμα “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία”, υπερβαίνοντας το παλιό. Οι αξιόλογοι άνθρωποι που δραστηριοποιηθήκαμε στους ΟΠ συναντιόμαστε τώρα, ξανά, με δραστήριους στην κοινωνία πολίτες.

Εμείς, οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία»  πιστεύουμε ότι μία περισσότερο δημοκρατική, κοινωνική, οικολογική Ευρώπη είναι το μέλλον μας.

* Παναγιώτης Γρεδης – Υποψήφιος – Ευρωεκλογές 2014
ΠΡΑΣΙΝΟΙ Αλληλεγγύη-Δημιουργία-Οικολογία
www.prasinoi.gr
facebook.com/panos.gredis

http://tvxs.gr/news/ellada/gia-mia-omospondiaki-kai-oikologiki-eyropaiki-enosi 

Posted on 12/04/2014 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top