Πρόταση για τη δημιουργία φόρουμ διαλόγου για ένα νέο σχέδιο διεξόδου από την κρίση με τη συμμετοχή της κοινωνίας

Προς κατάλογο αποδεκτών

– Πολιτικά κόμματα,

– Κοινωνικούς κι επαγγελματικούς φορείς

 

Για επικοινωνία:

Νίκος Χρυσόγελος: Τηλ. 6936672882, nikos.chrysogelos@gmail.com

 

Αθήνα 16/09/2014

 

Πρόταση για τη δημιουργία φόρουμ διαλόγου για ένα νέο σχέδιο διεξόδου από την κρίση με τη συμμετοχή της κοινωνίας

 

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση για έναν συστηματικό και δομημένο διάλογο, που προτείνουμε να ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου, με στόχο την διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου διεξόδου της χώρας από την κρίση, κοινωνικά δίκαιου και ισορροπημένου, που θα διαμορφωθεί με την ουσιαστική συμμετοχή πολιτικών κομμάτων, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και προσωπικοτήτων.

 

Μια σειρά διεθνείς φορείς (ΔΝΤ), εκθέσεις οικονομολόγων αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο έχουν εντοπίσει τα λάθη που έγιναν στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και ζητάνε πλέον την αξιολόγηση και προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Είναι γεγονός ότι 6 χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα ένας δομημένος διάλογος για τα αίτια που οδήγησαν στην χρεοκοπία της χώρας, αλλά κυρίως για ένα νέο (Πράσινο) Κοινωνικό Συμβόλαιο που θα συναποφασιστεί μεταξύ πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών εταίρων και θα συμβάλλει στην έξοδο από την κρίση με τρόπο που θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, την βιώσιμη ευημερία, την οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανασυγκρότηση της χώρας.

 

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θεωρούμε ότι η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται πολύ στην εκλογή προέδρου ή/και στις εκλογές αλλά ελάχιστα ή καθόλου στην άμεση διαμόρφωση ενός ισορροπημένου σχεδίου διεξόδου από την κρίση. Δεν είναι προαπαιτούμενο να υπάρξει εκλογική ή κυβερνητική συνεργασία μεταξύ όλων των κομμάτων για να επιλυθούν 12 σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.

 

Δεν επιδιώκουμε να συμμετάσχουμε με την πρότασή μας αυτή σε έναν διάλογο που στοχεύει στην ανασυγκρότηση ενός πολιτικού ή κομματικού χώρου, ή στη διαμόρφωση μιας εκλογικής συνεργασίας. Εμείς, έτσι κι αλλιώς, ανήκουμε σε μια διαφορετική πολιτική οικογένεια, τους Πράσινους. Εκλογικές ή κυβερνητικές συνεργασίες – που πρέπει να υπάρχουν – δεν μπορεί παρά να βασίζονται σε προγραμματικές συμφωνίες, επομένως έτσι κι αλλιώς απαιτείται δημόσιος διάλογος με βάση προγραμματικές προτάσεις.

 

Επιδιώκουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για τα προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας, ώστε να διαμορφωθούν πολιτικές που θα συμβάλλουν σε λύσεις. Σε αυτή την βάση είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε ένα σύνολο διερευνητικών συναντήσεων αλλά και σε έναν δομημένο διάλογο με όλους τους φορείς.

 

Η πρότασή μας δεν περιορίζεται σε ένα διάλογο μόνο μεταξύ κομμάτων, ή μέρους του κομματικού συστήματος. Απευθύνεται, κατ’ αρχάς σε όλα τα κόμματα (εκτός ΧΑ), τα περιφερειακά συμβούλια και τα δημοτικά συμβούλια μεγάλων δήμων, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικές, μεταναστευτικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστημιακούς, πρώην και νυν ευρωβουλευτές, ορισμένες σημαντικές προσωπικότητες, Έλληνες/ Ελληνίδες που έχουν κατά καιρούς αναλάβει σημαντικούς θεσμικούς ρόλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ διαλόγου με στόχο την συζήτηση και τη εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων σε 12 βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία:

 

(1) Προσαρμογή όλων των εφαρμοζόμενων δημοσιονομικών πολιτικών και των όρων του Μνημονίου στις ευρωπαϊκές πολιτικές (Στρατηγική Ευρώπη 2020, κοινωνικός διάλογος, αντιμετώπιση της φτώχειας, Πλαίσιο για την Υγεία 2024-2020, κα), όπως ζητούν οι αποφάσεις του ευρωκοινοβουλίου στις 13/3/2014. Τήρηση όλων των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) καθώς και την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Δημιουργία ανεξάρτητου παρατηρητηρίου που θα παρακολουθεί την διαδικασία προσαρμογής.

 

(2)Εξασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες,συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων σήμερα, θα έχουν άμεσα πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό, δίκαιο δημόσιο σύστημα υγείας. Διαμόρφωση ενός σχεδίου στρατηγικής για την πρόληψη των ασθενειών και την προστασία της υγείας, που θα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και τη ρύθμιση των χρεών εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία τους.

 

(3) Διαμόρφωση ενός σχεδίου αναζωογόνησης της οικονομίας (με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία) και δημιουργίας βιώσιμων, αξιοπρεπών και κοινωνικά χρήσιμων θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με «εγγυημένο εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης». Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος ώστε να είναι κοινωνικά δίκαιο, να στηρίζει την απασχόληση, να συμβάλει στην πράσινη στροφή της οικονομίας, να στηρίξει την κοινωνική οικονομία. Τερματισμό της σπατάλης πόρων σε αναποτελεσματικές παθητικές πολιτικές που δεν δημιουργούν πραγματικά βιώσιμες θέσεις εργασίας, συμφωνία για μια ενεργητική πολιτική απασχόλησης και δημιουργία κατάλληλων θεσμών που θα στηρίξουν την «Εγγύηση για τη Νεολαία» και θα αξιολογούν συνεχώς την αποτελεσματικότητα των πόρων που διατίθενται και των πρακτικών που ακολουθούνται.

 

(4) Διαμόρφωση ενός σταθερού και δίκαιου, διαφανούς και συμβατού με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων πλαισίου για την προώθηση της κοινωνικής, αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας. Άρση όλων των εμποδίων που αντίκειται στην ευρωπαϊκή πολιτική για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνική συνεργατική οικονομία για την έξοδο από την κρίση.

 

(5) Επεξεργασία ενός σχεδίου “ενεργειακής μετάβασης”, που θα συμβάλλει στην σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, θα είναι συμβατό με τους στόχους που έχει θέσει το ευρωκοινοβούλιο για την «ενέργεια, κλίμα 2030» καθώς και «ενέργεια, κλίμα 2050» και θα γίνει με τρόπο που θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Σύνδεση της πολιτικής για εξάλειψη της φτώχειας με πολιτικές για το κλίμα και την πράσινη οικονομία.

 

(6) Διαμόρφωση μιας ισορροπημένης μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου που να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις και το ανθρωπιστικό δίκαιο και θα αξιοποιεί κατάλληλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία και χρηματοδοτήσεις, ώστε η μετανάστευση και η πολιτική ασύλου να είναι προς όφελος τόσο των μεταναστών κι αιτούντων άσυλο όσο και των κατοίκων της χώρας. Μεταξύ άλλων να δοθεί έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών Β΄γενιάς, στην επανένωση οικογενειών, δημιουργία κέντρων υποδοχής και screeningcenters, να χορηγούνται άμεσα νομιμοποιητικά έγγραφα σε όσους/ες παίρνουν άσυλο ώστε να μπορούν να εργάζονται, να μετακινούνται, να έχουν κανονική ζωή.

 

(7) Διαμόρφωση ενός πλαισίου για το περιβάλλον που θα είναι συμβατό – ακόμα και την περίοδο της κρίσης – με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις και πρακτικές (πχ οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία πλαίσιο για τα νερά, στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη σε διάφορους τομείς, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης και θαλάσσια στρατηγική, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, προστασία και διαχείριση φυσικών περιοχών). Επανεξέταση όλων των ρυθμίσεων που αντίκειται στην ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

 

(8) Διασφάλιση των δικαιωμάτων των νέων στα θέματα εργασίας, κινητικότητας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης, αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, δημιουργία θεσμών και πολιτικών για αποτελεσματική εφαρμογή της «Εγγύησης για τη Νεολαία».

 

(8) Αντιμετώπιση του προβλήματος των κατασχέσεων και της χρεοκοπίας νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τρόπο κοινωνικά δίκαιο, βιώσιμο και με βάση τη συνολική κινητή κι ακίνητη περιουσία των υπόχρεων.

 

(9)  Στοχευμένες πολιτικές κοινωνικής ένταξης, με έμφαση στην ενίσχυση της ένταξης ατόμων με αναπηρία, μεταναστών – προσφύγων, μακροχρόνια άνεργων, ηλικιωμένων, μονογονεϊκών οικογενειών, Ρομά καθώς και ενθάρρυνσης του πολιτισμού και της πολιτισμικής δημιουργίας για την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής.

 

(10) Στρατηγική για την κοινωνική κατοικία, κίνητρα και μέτρα για κοινωνικό ενοίκιο καθώς και ανακατασκευές άδειων κτιρίων για παραχώρηση στους άστεγους που έχουν χάσει λόγω κρίσης την κατοικία τους, υποστηρικτικές δομές σε επίπεδο δήμου για άστεγους που έχουν παράλληλα κι άλλα προβλήματα ένταξης.

 

(11)  Διαμόρφωση ενός μεσο-πρόσθεσμου σχεδίου ενίσχυσης της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας κι αναδιοργάνωσης της διοίκησης, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες αλλά και η αποτελεσματικότητά τους και να μειωθεί η γραφειοκρατία και η διαφθορά, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεκτική μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων

 

(12) Διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου αναβάθμισης της εκπαίδευσης και της παιδείας ως εργαλεία ενίσχυσης της κριτικής σκέψης, της κοινωνικής συνοχής και των αναγκαίων κοινωνικών, τεχνολογικών και αξιακών αλλαγών για μια περιεκτική κοινωνία. Επίσης, στήριξης της στροφής στην βιωσιμότητα, στην οικολογική και κοινωνική έρευνα και καινοτομία.

 

Προτείνουμε, εφόσον υπάρχουν αποτελέσματα,  να επεκταθεί η δομημένη συζήτηση και στο θέμα της βιωσιμότητας του χρέους.

 

Με εκτίμηση

Για το προεδρείο των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 

Νίκος Χρυσόγελος

Μαρία Πίνιου- Καλλή

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Όλγα Θεοδωρικάκου

Θανάσης Καρυάμης

Posted on 16/09/2014 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top