Καταστρέφουμε τα πνευμόνια μας, τα δάση

Για τα δάση έχει μεγάλη σημασία αν θα είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας η προστασία και οικολογική διαχείρισή τους, και όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου

Τα δάση 🌳🌳🌳 είναι οι πνεύμονες μας.

Tα δάση 🌲 🌲 🌲 χωρίς εμάς θα συνεχίσουν να υπάρχουν, εμείς χωρίς τα δάση 🌳🌳🌳 όχι.

H χώρα που καταστρέφει τα δάση 🌳🌳🌳 της, καταστρέφει τον εαυτό της.

Το έχουμε ζήσει, αλλά δεν έχουμε μάθει ακόμα από τα παθήματα.

Η προστασία και οικολογική διαχείριση των δασών είναι υπόθεση καθημερινής συμπεριφοράς και δεσμευτικής στρατηγικής. Η προστασία των δασών πρέπει να βασιστεί κυρίως στην οικολογική διαχείριση και στην πρόληψη. Η εκ των υστέρων παρέμβαση δεν είναι αποτελεσματική και κοστίζει πολύ περισσότερο, ενώ δεν προφυλάσσει το οικοσύστημα (ένα δάσος δεν είναι μόνο δέντρα αλλά ένα ολόκληρο οικοσύστημα με αλληλο-εξαρτώμενες μορφές ζωής). Να βλέπουμε και το δάσος και το δέντρο και όλες τις άλλες μορφές ζωής που υπάρχουν μέσα στο δάσος.
Η οικολογική διαχείριση του δάσους είναι προς το συμφέρον και του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης κοινωνίας και μιας πιο πράσινης και υπεύθυνης οικονομίας.

#περιβάλλον #forests #δάση
#GoGreen #ΠράσινοιΑλληλεγγύη #GreensGR #ΠράσινοιGR #biodiversity

🌴 It’s #IntForestDay

🌳🌳🌳 #IntlForestDay #InternationalForestDay

Δείτε μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση σε ηλεκτρονικές αφίσες από ολόκληρο τον πλανήτη για την προστασία και την διαχείριση των δασών


Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται εκπαίδευση για να (ξαν)αγαπήσουν οι κοινωνίες τα δάση
#InterForestDay #education #forests #δάσ η #περιβάλλον #ΠράσινοιΑλληλεγγύη #InternationalForestDay
#GoGreen #ΠράσινοιGR #biodiversity

Posted on 23/03/2019 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top