33 οργανώσεις: Η στέρηση της τροφής είναι επαίσχυντο γεγονός και συνιστά παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

33 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν την ελληνική κυβέρνηση και την καλούν να εκταμιεύσει αμέσως τις καθυστερημένες πληρωμές του οικονομικού βοηθήματος και να εξασφαλίσει σίτιση σε άτομα που ζουν σε εγκαταστάσεις για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο (π.χ. καταυλισμούς και διαμερίσματα ESTIA), ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. “Η στέρηση της τροφής είναι ένα επαίσχυντο γεγονός και συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, τονίζουν.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021
Σε μια νέα ζοφερή εξέλιξη, οι άνθρωποι που αναζητούν ή έχουν λάβει διεθνή προστασία στην Ελλάδα, στερούνται πλέον τροφής ή χρηματικού επιδόματος, λόγω των πολιτικών που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και της συνολικής έλλειψης προετοιμασίας να αναλάβει τις υποχρεώσεις της.
Σε όσους εξαιρούνται από την παροχή σίτισης στα καμπ συμπεριλαμβάνονται άτομα με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα, άτομα που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο σύστημα υποδοχής και εκείνα των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί. Μεταξύ εκείνων που έχουν μείνει χωρίς τροφή, το 25% είναι γυναίκες (συμπεριλαμβανομένων εγκύων) και μονογονεϊκές οικογένειες, το 40% παιδιά, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνονται χρόνιοι ασθενείς και ασθενείς με ειδικότερες ιατρικές και διατροφικές ανάγκες. Σε ορισμένες περιοχές, δεν παρέχεται φαγητό καν σε όσους τέθηκαν σε καραντίνα λόγω του COVID 19.
Παρόλο που οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και τα άτομα των οποίων το αίτημα για άσυλο απορρίφθηκε δεν πρέπει να ζουν σε καταυλισμούς, πολλοί αναγκάζονται να παραμείνουν ή να επιστρέψουν εκεί, λόγω έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη έλλειψη στρατηγικής ένταξης στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι παρόμοια για πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καταχωρίσουν τις αιτήσεις ασύλου τους, λόγω των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στα Γραφεία Ασύλου στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Επιπλέον, χιλιάδες αιτούντες άσυλο που είναι δικαιούχοι σίτισης σε κρατικά καταλύματα της Ελλάδας, λαμβάνουν γεύματα λόγω της προσωρινής διακοπής στο επίδομα που δικαιούνταν. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ για στήριξη με επίδομα, ήταν προγραμματισμένη να περάσει από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην ελληνική κυβέρνηση την 1η Ιουλίου 2021. Ωστόσο, μεταξύ των δύο μερών συμφωνήθηκε παράταση 3 μηνών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. Την 1η Οκτωβρίου 2021, η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε πλήρως αυτήν την ευθύνη, σύμφωνα με τη νομική υποχρέωση του ελληνικού κράτους να διασφαλίζει ελάχιστες υλικές συνθήκες υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο. Έκτοτε, ωστόσο, περίπου 36.000 άνθρωποι δεν έχουν λάβει το επίδομά τους παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτής της μετάβασης είχε σχεδιαστεί πριν ένα χρόνο. Σε μια προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό, προσφέρεται τροφή στους αιτούντες άσυλο ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για πολύ κακής ποιότητας τροφή και συχνά όχι πλήρως μαγειρεμένη.
Της εξέλιξης αυτής προηγήθηκε, στα τέλη Ιουνίου 2021, η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να τερματίσει την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε όσους αιτούντες άσυλο δεν διαμένουν σε κρατικές εγκαταστάσεις. Έκτοτε, όσοι είχαν βρει άτυπες λύσεις στέγασης, με ίδια μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε αναμονή της απάντησης από το Υπουργείο στην αίτησή τους για στέγαση, μένουν χωρίς το οικονομικό βοήθημα που δικαιούνταν, αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν δημοσιεύει σχετικά δεδομένα, παρόλο που έχει ζητηθεί σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι οι πρακτικές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, εκτιμάται κατά προσέγγιση ότι το 60% των ανθρώπων που ζουν σε καταυλισμούς της ηπειρωτικής χώρας δεν λαμβάνουν φαγητό.
Η πρόσβαση σε βιοτικούς πόρους είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η επισιτιστική ανασφάλεια, πόσο μάλλον η πλήρης στέρηση τροφής, δεν πρέπει να βιώνεται από κανέναν, και μάλιστα με κρατική υπαιτιότητα. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δράσουν επειγόντως για να εκπληρώσουν αυτό το δικαίωμα και να καλύψουν τις ανάγκες όσων αναζητούν προστασία.
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:
1. Action for Education
2. Αλληλεγγύη Λέσβου
3. AΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
4. Better Days
5. Changemakers Lab
6. Choose Love
7. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
8. ECHO100PLUS
9. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
10. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
11. Europe Must Act
12. HIAS Ελλάδος
13. HumanRights360
14. Jesuit Refugee Service Greece (JRS Greece)
15. INTERSOS
16. INTERSOS Hellas
17. Ιnternational Rescue Committee (IRC)
18. Κέντρο Γυναικών Ίριδα
19. Κέντρο Διοτίμα
20. Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ
21. Legal Centre Lesvos
22. Lighthouse Relief (LHR)
23. Mobile Info Team
24. Refugee Legal Support (RLS)
25. Safe Passage International
26. Still I Rise
27. Symbiosis-School of Political Studies, Council of Europe network
28. Terre des hommes Hellas (Tdh)
29. Fenix – Humanitarian Legal Aid

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Denying food: instead of receiving protection people go hungry on EU soil

JOINT OPEN LETTER
To:
THE GREEK PRIME MINISTER, MR. KYRIAKOS MITSOTAKIS
MINISTER OF MIGRATION AND ASYLUM, MR. NOTIS MITARAKIS
PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION, MS. URSULA VON DER LEYEN
EU COMMISSIONER FOR HOME AFFAIRS, MS. YLVA JOHANSSON

Athens, October 26, 2021

We, the undersigned humanitarian, human rights and civil society organizations and initiatives wish to express our deep collective concerns regarding the latest policy implemented by the Greek government since October 1st that has excluded thousands of persons from essential food provision. Organizations working on the ground estimate that almost 60% of the residents of the Greek refugee camps on the mainland no longer have access to either sufficient or suitable food. This is causing severe distress and putting vulnerable people at risk. One in four (25%) of the residents in refugee facilities on the Greek mainland are women (including pregnant women and single-headed families) while 40% are children (1)
.
Discontinuation of all material reception support, including food, for protection status holders

In March 2020, through Art. 111, L. 4674/2020, the Greek government introduced an amendment to Art.114, L.4636/2019, providing for the automatic discontinuation of all material reception conditions, including food, for beneficiaries of international and subsidiary protection as soon as their protection status is granted. According to the same amendment, beneficiaries of protection must leave governmentrun housing facilities in the first 30 days after the granting of protection. These stricter provisions were introduced in a context where there were already high levels of unemployment and multiple economic challenges, which the pandemic greatly exacerbated, as well as an ineffective integration policy marred by a lack of long-term planning and characterized by significant gaps. People were already struggling before the March 2020 decision, but the deliberate exclusion of newly recognized beneficiaries of international and subsidiary protection from receiving essential supports has had devastating consequences for many thousands in need of safety and support.

Recognized refugees pushed into homelessness

Following the implementation of the provisions regarding the exit from housing facilities, thousands of recognized refugees, including mothers with young children, pregnant women, elderly people, and chronic patients, found themselves without shelter, living in public squares for prolonged periods of time. Many of the aforementioned individuals and families, having no viable alternatives, were thus compelled to return to camps in order to have access to the bare minimum, that is, water, food, shelter and primary healthcare. Others who had been granted protection status, remained in the camps beyond the new 30 day limit to try to avoid homelessness and food deprivation. The fact that thousands of beneficiaries of protection continue to stay in refugee camps, in substandard living conditions, reveals the lack of alternative viable options at their disposal. This reality is a direct result of Greek and EU failures to develop an effective and resourced integration policy. The few existing EU-funded programs to support refugees’ integration – such as ESTIA and HELIOS – have proven greatly insufficient to enable eligible protected individuals to find adequate housing and employment.

Multiple bureaucratic and policy barriers block access to essential supports

Moreover, while beneficiaries of protection are, in principle, eligible for some social benefits from the state, the reality in practice is that bureaucratic obstacles make access to these supports virtually impossible. For instance, individuals are required to have a valid residence permit to receive the Guaranteed Minimum Income (EEE). However, extreme delays – often exceeding six months – in issuing the residence permits prevent recognized refugees from accessing this essential benefit. One year ago, the government announced measures to ensure asylum seekers would be provided with a bank account, a taxpayer ID, and a temporary social security number; yet, in practice, many asylum seekers have been unable to receive these documents, necessary, among others, for renting a house and for employment, due to delays and COVID-19 restrictions (2).

Moreover, some registered asylum seekers are also facing food insecurity. Specifically, the beneficiaries of the ESTIA program. Due to the handover of the cash assistance program from UNHCR to the Greek government, asylum seekers have not received their cash support for the month of October and not even catering has been provided. Thus, the ESTIA beneficiaries have been left with no government support and turn to the local social services and charities for food provision.

The latest removal of food provision creates further fear and desperation

Despite the high unemployment, the lack of integration policy, the risks of homelessness, and the lack of access to essential documentation to obtain work, healthcare, or food, since October 1, 2021, the Greek government further restricted available supports. On top of calling for an exit from state-run accommodation, the latest policy enforced the provisions regarding discontinuation of all material reception conditions to protection status holders, including food.

Asylum seekers in legal limbo also left without access to food

Another category of persons excluded from food provision since 1 October, includes asylum seekers with second instance negative decisions on admissibility. Amongst these are nationals from five countries (Syria, Afghanistan, Somalia, Pakistan, and Bangladesh), to whom the concept of the safe-third country has been applied. These asylum seekers find themselves in a legal limbo, without access to legal status, rights and basic services, including food provision.

However, others who have not been granted protection are similarly excluded from food provision. This includes asylum seekers whose asylum applications were assessed on merit but later rejected and asylum seekers whose applications have not yet been registered due to chronic delays at the Asylum Offices of  the Greek mainland. It has also been reported that food is not even provided in some places to people placed in quarantine for COVID-19.

All of these groups are vulnerable, but the realities facing those from the five countries impacted by the decision to designate Turkey as a safe third country are of particular concern from a protection perspective. When interviewed by the Greek Asylum Service and the European Asylum Support Office (EASO) asylum seekers from these five countries are not given a full protection interview, but instead are only asked questions to determine whether Turkey could be considered a safe country for them to seek asylum. If they receive a second instance of a negative decision on admissibility i.e., it is deemed that Turkey is a safe country for them, they then find themselves in a legal limbo: they cannot be readmitted to Turkey, since Turkey has not accepted any readmissions since March 2020, and they cannot return to their countries of origin due to fear of persecution.

At the same time, Greece refuses to examine their applications on their merits. As a result, these asylum seekers are deprived of legal status and reception conditions, contrary to Art. 86(5) Law 4363/2019 and Art. 38(4) of the European Directive 2013/32/EU, which provides that if the third country refuses to take a person back, then the State must examine the asylum application as to its substance. In its written answer to a parliamentary question on June 1, 2021, the Commission pointed out the applicability of Article 38(4) to the context under discussion (3)

However, contrary to this legal obligation, Greece continues to force thousands of asylum seekers into legal limbo. These asylum seekers are then excluded from
reception conditions, including the provision of food since October 1, 2021. No one, irrespective of their legal status, should be deprived of food. Food insecurity, let alone food deprivation, is unacceptable, but particularly so as a policy of any European state.

In order to ensure access to basic dignity and rights, including the right to food, and to prevent further suffering we call on the Greek government and European Commission to:
a) Ensure that all persons residing in state-run or managed facilities have access to adequate food and water, irrespective of their legal status.
b) Ensure that, in accordance with the Art. 38(4) of the European Directive 2013/32/EU and in view of the discontinuation of readmissions to Turkey since March 2020, those asylum seekers for whom the safe third country concept has been applied, have their applications examined on the substance and merit and are provided with respective legal status and adequate reception conditions, including food.

Signatory Organizations:
1. Action for Education
2. ARSIS – Association for the Social Support of Youth
3. Babel Day Centre
4. Better Days
5. Centre Diotima
6. Changemakers Lab
7. Danish Refugee Council (DRC)
8. ECHO100 PLUS
9. Equal Rights Beyond Borders
10. Europe Must Act
11. Fenix Humanitarian Legal Aid
12. Jesuit Refugee Service Greece
13. Greek Association of People Living with HIV “Positive Voice”
14. Greek Council for Refugees (GCR)
15. Greek Forum of Migrants
16. Greek Forum of Refugees
17. HIAS Greece
18. HumanRights 360
19. I Have Rights
20. INTERSOS
21. INTERSOS Hellas
22. International Rescue Committee
23. Legal Centre Lesvos
24. Lesvos Solidarity
25. Lighthouse Relief
26. METAdrasi – Action for Migration and Development
27. Refugees International
28. Refugee Legal Support (RLS)
29. Safe Passage International
30. Samos Volunteers
31. Still I Rise
32. Symbiosis-School of Political Studies in Greece, Council of Europe Network
33. Terre des hommes Hellas

 

 

  1. IOM – Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS), Factsheets, August 2021. Available at: https://greece.iom.int/sites/greece/files/aer_14.jpg
  2. Business Daily – Asylum seekers will have bank account, taxpayer ID and social security number, October 11, 2020.
    Available at: https://www.businessdaily.gr/english-edition/27937_asylum-seekers-will-have-bank-accounttaxpayer-id-and-social-security-number
  3. 3 EN P-000604/2021 Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission (1.6.2021), Available at: https://bit.ly/3g0cFRD

Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission

EN
P-000604/2021
Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission
(1.6.2021)

The Commission has been informed of the growing number of Syrian nationals in the Greek islands who have been notified by the Greek Asylum Service of final negative decisions, after their asylum applications were considered inadmissible on the basis of the fact that Turkey is considered a safe third country in accordance with the EU-Turkey Statement
.
Turkey suspended returns from Greece in March 2020, in the context of COVID-19 related restrictions and albeit repeated calls from Greece and the Commission to resume returns pursuant to the EU-Turkey Statement, Turkey has not so far resumed operations. Article 38(4) of the Asylum Procedures Directive provides that ‘where the third country does not permit the applicant to enter its territory, Member States shall ensure that access to [an asylum] procedure is given’. In line with that provision, applicants whose application has been declared inadmissible are therefore able to apply again. In re-examining and deciding
on those applications, Greece will need to take into account the circumstances at the time of the (re-) examination of the individual applications, including with regard to the prospect of return in line with the EU-Turkey Statement. In the meantime, applicants shall have access to material reception conditions under the conditions set out under the EU Charter of Fundamental Rights, EU and national law (4)
.
The Commission is in close contact with the Greek authorities about the issue raised by the Honourable Member. The EU remains committed to the full implementation of the EUTurkey Statement as the main framework for cooperation on migration matters between the EU and Turkey. This is an engagement of mutual trust and delivery that requires commitment and continuous efforts from all sides.

——————————————————————————–

1 See https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
2 See Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection, OJ L 180, 29.6.2013, p. 60–95.
3 See Joined Cases C-924/19 PPU and C-925/19 PPU, paras 175 and following.
4 See Directive 2013/33/EU.

Posted on 29/10/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top