Για μια Ευρώπη της ισότητας, για μια φεμινιστική Ευρώπη

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε ένα κόσμο όπου το μισό του πληθυσμού έχει τα ίδια δικαιώματα με το άλλο μισό.

Η ισότητα είναι υπόθεση αλλαγής και των ανδρών, όχι μόνο διεκδικήσεων από τις γυναίκες

Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη και των γυναικών, για μια φεμινιστική Ευρώπη,

  • για μια Ευρώπη που είναι ενάντια στη βία κατά των γυναικών
  • για μια Ευρώπη που αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες  είναι αυτές που αποφασίζουν για το σώμα τους και δεν ανέχεται τη βία, τον βιασμό ή την απειλή βίας
  • για μια Ευρώπη που διασφαλίζει την ίση αμοιβή για ίση εργασία
  • για μια Ευρώπη που διευκολύνει τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική ζωή, στην εργασία και στην επαγγελματική εξέλιξη, στην πολιτική,
  • για μια Ευρώπη που εργάζεται για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου

#InternationalWomensDay
#EqualPay #GenderEquality

Το μέλλον πρέπει να είναι για όλες και όλες
The future is now 💚

Posted on 12/03/2019 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top