Ευρωκοινοβούλιο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώνει τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την προώθηση και τον πολλαπλασιασμό της καλύτερης κατανόησης του ρόλου και των δημοκρατικών αξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (πρακτορεία ειδήσεων, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδικτυακά μέσα και έντυπος Τύπος, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας) ενόψει των Ευρωπαϊκών εκλογών 2024.

Τα έργα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης, η οποία δημοσιεύεται στις 27 Οκτωβρίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 26η Ιανουαρίου 2023 (18.00 ώρα Ελλάδας).

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Η διάρκεια των έργων θα είναι κατ’ ελάχιστο όριο έξι (6) μήνες, κατ’ ανώτατο όριο δεκαέξι (16) μήνες μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2023 και 31ης Δεκεμβρίου 2024, με ημερομηνία έναρξης το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβληθούν σε αυτόν τον σύνδεσμο. Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις τεχνικής φύσεως σχετικά με το portal εδώ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση media-grants@europarl.europa.eu

Οι προτάσεις θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση πολλαπλών πλατφορμών καθώς και να περιγράφουν στρατηγική για συμμετοχή online, ώστε να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται και η περαιτέρω δραστηριοποίηση. Καινοτόμες μορφές που απευθύνονται με επιτυχία σε πολίτες που ψηφίζουν για πρώτη φορά θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σημειώνεται ότι οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν τα τρέχοντα επίπεδα ακροαματικότητας/αναγνωσιμότητας/επισκεψιμότητας στις προτάσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες απόδοσης και τα κριτήρια επιλογής στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, συνημμένη και στον σύνδεσμο: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/2022/2022media/call-for-proposals.docx

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τα έντυπα αίτησης που πρέπει να συμπληρωθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στη σελίδα https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events.

Posted on 27/10/2022 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top