Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η ΕΕ να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις και να βοηθήσει την Ουκρανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει Ευρωπαϊκές ενισχύσεις ως αντίβαρο στις συνέπειες του πολέμου μέσω κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών, νέων ιδίων πόρων της ΕΕ και της πλήρους αξιοποίησης του προϋπολογισμού. Τα υφιστάμενα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να αυξηθούν με άλλα μέσα, όπως ένας φόρος επί των κερδών για τις εταιρείες ενέργειας και η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών.

Επίσης οι ευρωβουλευτές ζητάνε να θεσπιστεί προσωρινή δέσμη μέτρων της ΕΕ για την κοινωνική ανθεκτικότητα και υποστηρίζουν ότι το νέο Ταμείο Στρατηγικής Αυτονομίας θα μπορούσε να ενισχύσει την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Υιοθετώντας ψήφισμα σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στην ΕΕ του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία με ανάταση χεριών, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι ο ίδιος ο πόλεμος και οι δικαιολογημένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας επηρεάζουν την οικονομία της ΕΕ και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ανάκαμψή της μετά την πανδημία. Οι συνέπειες αυτές αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν για να βοηθηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. και να διατηρηθεί η στήριξη των πολιτών προς τις ενέργειες κατά της Ρωσίας και άλλες δράσεις για τη στήριξη του λαού της Ουκρανίας. Το ψήφισμα ολοκληρώνει τη συζήτηση στην ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου στο Στρασβούργο.

Οι επιπτώσεις του πολέμου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα

Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι υφιστάμενα μέσα όπως το Next Generation EU, το SURE (στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) ή το σύστημα ευελιξίας του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν επαρκούν για να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου για την ΕΕ και το κόστος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.

Ως εκ τούτου, ζητούν να επιβληθεί φόρος επί των απροσδόκητων κερδών για τις εταιρείες ενέργειας, να δεσμευθούν και να δημευθούν τα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων ολιγαρχών και να αυξηθεί η ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (δηλ. ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ) θα πρέπει να αναθεωρηθεί, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις να εφαρμόζονται με μεγαλύτερη ευελιξία, το επίπεδο των εγγυήσεων της ΕΕ στο πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να αυξηθεί, ενώ και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι έτοιμη να προτείνει νέα προγράμματα, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την ΕΕ να ηγηθεί της δημιουργίας ενός καταπιστευματικού ταμείου αλληλεγγύης για την Ουκρανία.

Βοήθεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ώστε να περάσουν τη δύσκολη περίοδο

Ο πόλεμος έχει επιδεινώσει ιδιαίτερα την κρίση των τιμών της ενέργειας, η οποία επηρέασε αρνητικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, δηλώνοντας ότι η κρίση αυτή απαιτεί ταχεία παρέμβαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τους κοινωνικούς τους πόρους και θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δαπάνες σε ευάλωτες αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι η αύξηση των μισθών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μακροπρόθεσμη αύξηση του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας προκειμένου να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Θα πρέπει ακόμη να θεσπιστεί μια προσωρινή ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων για την κοινωνική ανθεκτικότητα, η οποία θα συντονίζει ένα σύνολο μέτρων και μέσων για την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ.

Επένδυση στην αυτονομία

Οι ευρωβουλευτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αυτονομίας της ΕΕ και ζητούν τη δημιουργία ενός νέου ειδικού ταμείου. Το Ταμείο Στρατηγικής Αυτονομίας για την Ευρώπη θα χρηματοδοτήσει τις διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές, την παραγωγή και την απόδοση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κυβερνοασφάλεια, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την επισιτιστική ασφάλεια, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, τονίζουν ότι πρώην πολιτικοί, όπως οι Esko Aho, Francois Fillon και Wolfgang Schüssel έχουν πρόσφατα παραιτηθεί από τις θέσεις τους σε ρωσικές εταιρείες και απαιτούν να πράξουν το ίδιο και άλλοι, όπως οι Karin Kneissl και Gerhard Schröder.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας

© AFP/JOE KLAMAR

Posted on 19/05/2022 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top