Τμήμα Γεωγραφίας: έντονος προβληματισμός για διατάξεις του ν/σ “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 8/4/2020, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση της ακόλουθης Ανακοίνωσης – Ψηφίσματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Τμήμα Γεωγραφίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τις προτεινόμενες αλλαγές που εισάγονται με το νομοσχέδιο ‘Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας’.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:
1. Καταργείται επί της ουσίας ο έλεγχος περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
2. Προκαθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις διάφορες ζώνες εντός των Προστατευόμενων Περιοχών, μη δεχόμενο εκ των προτέρων τη διαβάθμιση της προστασίας, όπως ορίζεται από τα κείμενα της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) και άλλων Διεθνών Οργανισμών, και ερχόμενο σε πλήρη αντίθεση με τις επιστημονικά αποδεκτές αρχές που διέπουν την διαχείριση της Φύσης και τη διεθνή πρακτική. Πολλές από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, ανάλογα της έκτασης και του μεγέθους τους, ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη και να αλλοιώσουν τον φυσικό χαρακτήρα των οικοσυστημάτων των Προστατευόμενων Περιοχών.
3. Προτείνει τη μετάβαση από ένα συμμετοχικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (όπως αυτό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Φ.Δ.Π.Π.) στο οποίο συμμετέχει τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και οι φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Επιστημονική κοινότητα και οι Περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε ένα Σύστημα κρατικής δομής και ισχύος, σε αντίθεση με την τρέχουσα διεθνή πρακτική. Δημιουργεί μια γραφειοκρατική δομή (ΟΦΥΠΕΚΑ) η οποία θα συντονίζει έναν αριθμό Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) περιορισμένων αρμοδιοτήτων και ασαφούς οργάνωσης. Με την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών διαγράφεται μια πορεία λειτουργίας 20 ετών, η  οποία έχει αξιολογηθεί και ως τώρα έχει συμβάλει πολύ σημαντικά στην προστασία της Φύσης.

Το Τμήμα Γεωγραφίας εκτιμά ότι:
(α) οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και να εγείρουν νομικά ζητήματα έναντι της χώρας.
(β) το υπάρχον Σχήμα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας (Φ.Δ.Π.Π.) πρέπει να διατηρηθεί και να ενδυναμωθεί, με συνέχιση του ελέγχου και της αξιολόγησης των Φ.Δ.Π.Π., όπως ορίζει η διεθνής
πρακτική.

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας θεωρεί ότι το κείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να αναδιαμορφωθεί μετά από συνεργασία και εκτενή διάλογο με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Το Τμήμα Γεωγραφίας τίθεται στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας που αποτελούν αναντικατάστατο Εθνικό Κεφάλαιο και πρέπει ιδιαίτερα να εκτιμηθούν τη σημερινή δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χώρα.

Για τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας
Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Νικόλαος Σουλακέλλης

Posted on 10/04/2020 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top