Εκπαιδευτικό Νομοσχέδιο: Να μην βρεθεί στο κενό, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Επικίνδυνα κενά και αρνητικές ρυθμίσεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, επισημαίνει το νέο κόμμα των Πράσινων στο κυβερνητικό Σχέδιο Νόμου «για την Αναβάθμιση του Σχολείου». Αρκετές από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δημιουργούν σοβαρά κενά στη λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τη συρρικνώνουν, περιορίζουν τον ρόλο της, ή δημιουργούν αντικίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτή.

Όπως τονίζουν οι Πράσινοι, οι προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν ενίσχυση και στήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, όχι αποδυνάμωσή της. Η Κλιματική Κρίση επιβάλλει αλλαγή πολιτικής και καλλιέργεια μέσα από την εκπαίδευση γνώσεων, στάσεων, αξιών και δεξιοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει για Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-ΚΕΠΕΑ, όπως μετονομάζονται), διαδικασίες που θα χρειαστούν μήνες για να ολοκληρωθούν, με τα Κέντρα να κινδυνεύουν στο μεταξύ να βρεθούν σε αδυναμία να λειτουργήσουν. Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων. Για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Γυμνάσια δίνεται μόνο 1 ώρα την εβδομάδα (μαζί με την Αγωγή Υγείας και άλλα θέματα), ενώ στα Λύκεια μόνο εθελοντικά και εκτός ωραρίου. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παύει να αναγνωρίζεται ως διδακτική: πέρα από την ηθική μείωση του έργου τους, δεν θα υπολογίζεται για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και θα λειτουργεί ως αντικίνητρο. Στα ίδια κέντρα ο αριθμός των εκπαιδευτικών μειώνεται σε 4-6 από 5-7, ενώ δεν θα μπορούν πια να δέχονται καθόλου σχολεία από άλλες περιοχές, όπως σε σχολικές
εκδρομές.

Συνοπτικά οι προτάσεις των Πράσινων:
– Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης την επόμενη σχολική χρονιά, με τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών να γίνονται το καλοκαίρι και όχι μετά την έναρξη των μαθημάτων.
– Ανάλογη διασφάλιση για την ομαλή λειτουργία και των άλλων θεσμών που υποστηρίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων.
– Αναγνώριση ως διδακτικής υπηρεσίας, του χρόνου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
– Χρηματοδότηση για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων.
– Πρόβλεψη ωρών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων.
– Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- ΚΕΠΕΑ, όχι μείωσή τους.
– Διατήρηση της δυνατότητας των Κέντρων να προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα και για σχολεία εκτός της Διεύθυνσης (νομού) που ανήκουν, με την τωρινή αναλογία: 70% τοπικά σχολεία, 30% σχολεία από άλλες περιοχές.

Σήμερα η κλιματική κρίση και η αναβάθμιση των σχετικών ευρωπαϊκών στόχων απαιτούν εκτεταμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ολόκληρης της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς. Αντιμέτωποι με προκλήσεις τέτοιας έκτασης, χρειαζόμαστε
ενθάρρυνση και ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλες της τις διαστάσεις, όχι επιπλέον αποδυνάμωσή της.

Είναι μια εποχή προκλήσεων, που απαιτεί αξιοποιώντας την εμπειρία μέχρι σήμερα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να οργανώσουμε ως κοινωνία την Εκπαίδευση για την Αειφορία τόσο στην διάρκεια όλης της σχολικής ζωής όσο και στην διάρκεια όλου του βίου των ανθρώπων. Δεν πρόκειται μόνο για γνώσεις αλλά και δεξιότητες, ικανότητες όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προσαρμογή των τρόπων ζωής μας στα νέα κλιματικά δεδομένα, η επανα-συμφυλίωση με τη φύση, η ενίσχυση της συνεργασίας και της συλλογικής δράσης, η προώθηση λύσεων που βασίζονται στη φύση, η ανανέωση της γνώσης που έτσι κι αλλιώς μεταβάλλεται σε σχέση με αυτά που μαθαίνει κάποιος/α στο σχολείο ή και στην ανώτατη εκπαίδευση, η κριτική σκέψη απέναντι σε στερεότυπα αλλά και πλέον fake news που διαδίδονται στις σκοτεινές όψεις του διαδικτύου, η επιδίωξη μιας ανοιχτής, δίκαιης, συμπεριληπτικής κοινωνίας, η στροφή σε μια οικονομία που είναι κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνη, η ισότητα και ο αλληλοσεβασμός.

Πολλά από τα μεγάλα σημερινά προβλήματα (κλιματική και οικολογική κρίση, ανισότητες, βία, εκμετάλλευση, ρατσισμός, στερεότυπα, fakenews) αντανακλούν αποτυχίες του πολιτικού συστήματος αλλά και σε σημαντικό βαθμό μερικές ή ευρύτερες αποτυχίες των εκπαιδευτικών συστημάτων ως προς την ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης και την ενθάρρυνση και καλλιέργεια βιώσιμων επιλογών και τρόπων ζωής. Καιρός είναι να διαμορφώσουμε δημοκρατικά ένα ολοκληρωμένο, διαδραστικό και δημοκρατικό σύστημα εκπαίδευσης μέσα στο σχολείο και εκτός σχολείου (μη τυπική εκπαίδευση), αλλά και για όλη την διάρκεια ζωής (δια βίου μάθηση) που να βοηθάει τους πολίτες ατομικά και μέσα από συλλογικές δομές να βελτιώσουν τη ζωή τους, να ανταποκρίνονται με δημιουργικό τρόπο απέναντι σε ραγδαίες αλλαγές (κοινωνικές και τεχνολογικές) καθώς και προκλήσεις όπως η οικολογική- κλιματική κρίση, η πανδημία, οι αλλαγές στην εργασία, η μετάβαση σε ένα άλλο οικονομική – παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο με τρόπο που δεν αφήνει κανέναν και καμία πίσω.

Για περισσότερες πληροφορίες: 6973 692680.

Posted on 16/07/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top