Είναι ένα δίκτυο που διοργανώνει μεγάλης κλίμακας webiνars σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φέρνοντας χιλιάδες πολίτες από όλη την Ευρώπη σε μια απευθείας ανταλλαγή πολιτικών απόψεων με πολιτικά και οικονομικά στελέχη, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και την κοινωνία των πολιτών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον πράσινο Γερμανό ευρωβουλευτή Sven Giegold που είναι τώρα Γεν. Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής στην κυβέρνηση συνεργασίας Σοσιαλδημοκρατών – Πρασίνων και Φιλελεύθερων. Σήμερα συμμετέχουν 1087 στελέχη από διάφορες χώρες που στηρίζουν και οικονομικά τις πρωτοβουλίες της Europe Calling