Ευρωκοινοβούλιο: Δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ και ενδεικτικοί για εξοικονόμηση ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου τον Ιούνιο όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση (434 ψήφοι υπέρ, 104 κατά, και 37 αποχές), τις ανανεώσιμες πηγές (495 ψήφοι υπέρ, 68 κατά, 61 αποχές) και τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (475 ψήφοι υπέρ, 100 κατά, 33 αποχές), τρεις σημαντικούς νομοθετικούς φακέλους οι οποίοι αποτελούν μέρος του πακέτου Καθαρής Ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ χαιρετίζουμε κατ΄αρχάς την συμφωνία που υπερψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο για δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030, που θέτει  ως στόχους αύξηση της ενεργειακής απόδοσης  32,5% μέχρι το 2030, ενώ η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να φτάσει στο 32% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ μέχρι το 2030. Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ θα θέλαμε πιο φιλόδοξους στόχους πάντως. Η νέα νομοθεσία επιβάλει στα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης προς όφελος εκείνων που δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θέρμανση, ηλεκτρισμό (ενεργειακή φτώχεια). Είναι σημαντικό ότι το θέμα της ενεργειακής φτώχειας απασχολεί όλο και περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα με τρόπο που συνδυάζει την κλιματική/ενεργειακή με την κοινωνική πολιτική.

Και οι δύο  στόχοι πρόκειται να επανεξεταστούν μέχρι το 2023 και μπορούν μόνο να αυξηθούν και όχι να μειωθούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες δικαιούνται να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για προσωπική τους κατανάλωση, να την αποθηκεύουν και να πωλούν το πλεόνασμα (pro-sumers).

Όπως αναφέρει η απόφαση, «η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσα από την αποδοτικότερη παραγωγή και χρήση της, θα μειώσει το κόστος για τον καταναλωτή, θα μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από εξωτερικούς παραγωγούς πετρελαίου και αερίου, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα σε τοπικό επίπεδο και θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος».

Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε μια στρατηγική στήριξης της χρήσης βιο-καυσίμων δεύτερης γενιάς για να «παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση  των εκπομπών άνθρακα στις μεταφορές και θα πρέπει τουλάχιστον το 14% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για λόγους μεταφοράς να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030». Τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, με σοβαρό κίνδυνο έμμεσων αλλαγών χρήσης γης, με άλλα λόγια καλλιέργειάς τους εκεί που πριν ήταν δάσος ή λιβάδι, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στους στόχους της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 2030 και μετά. Από το 2019 κι έπειτα, η συμβολή των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς σε αυτούς τους στόχους θα καταργείται σταδιακά και θα μηδενισθεί το 2030. Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ θα θέλαμε αυτό να γίνει με πιο γρήγορους ρυθμούς και όχι να κρατήσει 12 ακόμα χρόνια.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να παρουσιάσει δεκαετές «ολοκληρωμένο εθνικό ενεργειακό και κλιματικό σχέδιο» με εθνικούς στόχους, ποσοστά συμβολής, πολιτικές και μέτρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και κάθε δέκα χρόνια από εκεί κι έπειτα.

Από τη στιγμή που το Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσημα τη συμφωνία, οι νέοι κανόνες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα και θα τεθούν σε ισχύ 20 μέρες μετά τη δημοσίευση τους. Ο Κανονισμός για τη διακυβέρνηση θα εφαρμοστεί απευθείας σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν τα νέα στοιχεία των άλλων δύο Οδηγιών στην εθνική τους νομοθεσία το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος τους.

Posted on 16/11/2018 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top