ΠΡΑΣΙΝΟΙ Μαγνησίας: Ακατανόητη η επιμονή να υλοτομηθούν τα πλατάνια! Επείγει η εκπόνηση μελέτης και η προστασία του Κραυσίδωνα!

Αυτές τις μέρες γινόμαστε πάλι μάρτυρες της καταστροφικής μανίας να κοπούν τα πλατάνια του Κραυσίδωνα, ενέργεια που διέκοψαν χθες μέλη και συμπολίτες μας με καταγγελίες στην Αστυνομία και στην Περιφερειακή Αρχή. Λυπούμαστε ιδιαίτερα που η υπόθεση έχει πάρει αυτή την τροπή, ειδικά όταν έχει γίνει ηλίου φαεινότερο ότι το έργο δεν συνοδεύεται από κάποια μελέτη και ο εργολάβος υλοτομεί τα πλατάνια που αυθαίρετα και χωρίς επιστημονική βάση έχει σημάνει η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Μπορεί η Υπηρεσία να είναι «καλυμμένη» από την παράνοια της ελληνικής διοίκησης να απαλλάσσει τα έργα από περιβαλλοντική αδειοδότηση σε συνθήκες «έκτακτης ανάγκης», όμως δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να δικαιολογήσει την έκτακτη ανάγκη – γεγονός που απαιτεί έκθεση τεκμηρίωσης και στη συνέχεια αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (η έρευνά μας δείχνει ότι αυτή η διαδικασία δεν ακολουθήθηκε ποτέ!), όπως επίσης η Υπηρεσία δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να υλοποιήσει τα έργα με επιστημονικό τρόπο και όχι απλά με ένα κόκκινο σπρέι και μερικά αλυσοπρίονα!

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων που έκαναν οι πολίτες του Κραυσίδωνα τον Οκτώβριο δεν χάθηκε, όπως κάποιοι άστοχα και δόλια διαδίδουν, απλά δεν αποφάνθηκε για την υπόθεση δηλώνοντας αναρμόδιο. Και πως όσα δηλώνονται από χθες περί κοπής -σημαδεμένων από το δασαρχείο- ξερών και επικίνδυνων δέντρων, είναι ψέματα!

Καλούμε, λοιπόν, τη νέα Περιφερειακή Αρχή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, στο πλευρό των πολιτών και των επιστημόνων που αγωνίζονται να διατηρήσουν τη λογική σε αυτό τον τόπο, στην πλευρά που υποδεικνύει η οικολογική επιστήμη και προσδιορίζει με ποιο τρόπο θα διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και ταυτόχρονα θα υλοποιηθεί η αντιπλημμυρική προστασία της και θα εξασφαλιστούν όλες οι ωφέλιμες από το οικοσύστημα παροχές.

Καλούμε τη νέα Περιφερειακή Αρχή να υλοποιήσει σε συνεργασία με τους κατάλληλους ειδικούς επιστήμονες μία μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο λεκάνης απορροής και στη συνέχεια να λάβει όλα τα μέτρα ανάδειξης και προστασίας του Κραυσίδωνα συνολικότερα, ως απαραίτητου πνεύμονα ζωής στην πόλη. Την καλούμε να μην επαναλάβει το μοντέλο διοίκησης Αγοραστού!

Παρακάτω παραθέτουμε αποσπάσματα από τις γνωματεύσεις ειδικών επιστημόνων που κατέθεσαν σχετικά στο δικαστήριο του Οκτωβρίου:

«Τα δένδρα αυτά αναπτύχθηκαν εκεί όπως ορίζουν οι αιώνιοι φυσικοί νόμοι και λειτουργούν ως στοιχεία ανάσχεσης της ταχύτητας ροής του νερού. Με ποια λογική διερωτόμαστε, ότι πρέπει να κοπούν; Η αναγκαστική οριοθέτηση μιας κοίτης και ο καθαρισμός από τα φυσικά εμπόδια, θα αυξήσει την ταχύτητα του νερού. Η ταχύτητα του νερού φυσικό είναι να διευκολύνει την παροχέτευση μεγαλύτερων όγκων. Ποιος όμως μπορεί να προβλέψει ότι δεν θα μεταφέρει περισσότερα ογκώδη υλικά και να δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα σε μια μελλοντική πλημμύρα και να μην δημιουργήσει νέες κοίτες εντός των αναπτυγμένων οικισμών στα κατάντη; Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν στη μελέτη.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η αποτροπή ή ο μετριασμός των πλημμυρικών καταστροφών, πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο της λεκάνης απορροής των ρεμάτων και όχι σε τμήμα της και μάλιστα της πεδινής κοίτης. Προφανώς και χρειάζονται τέτοια έργα, αλλά προηγείται μια σοβαρή μελέτη, που θέτει στόχους μακροπρόθεσμους και βραχύτερους φυσικά και πέραν των βίαιων διευθετήσεων θα πρέπει να προβάλλεται και η αισθητική των έργων, εφόσον πρόκειται για έργα εντός ή στα όρια του οικιστικού ιστού, ώστε να εξυπηρετούνται και οι σύγχρονες ανάγκες των πολιτών.  Κατά την άποψή μας τα έργα πρέπει να κατευθύνονται ισόποσα τουλάχιστον, αν όχι κατά προτεραιότητα και στον ορεινό χώρο, όπως επιβάλλει η κοινή λογική και οι επιστημονικές αρχές της υδρονομίας. Διαφορετικά είναι αποσπασματικά και προσωρινά». (Γ.Καρέτσος, Δασολόγος, πρώην ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ).

«Το όποιο έργο αποκατάστασης χειμάρρου θα έπρεπε πριν από όλα να είναι μέρος μίας ευρύτερης μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο λεκάνης απορροής.

  • Η βλάστηση εντός της κοίτης είναι απολύτως απαραίτητη και αδιάσπαστο στοιχείο του οικοσυστήματος.
  • Το πλημμυρικό πρόβλημα όχι μόνο δεν επιλύεται αλλά αντίθετα ενισχύεται από εργασίες αποψίλωσης των όχθεων και της κοίτης των υδατορευμάτων. Ο προστατευτικός μανδύας της βλάστησης καταστρέφεται και στην κοίτη επέρχεται γενικευμένη διάβρωση. Λεία κοίτη (χωρίς βλάστηση) σημαίνει μεγάλη ταχύτητα ροής, μεγάλη συρτική τάση και μεγάλη διάβρωση με καταρρεύσεις των πρανών και καταστροφικές πλημμύρες.
  • Η παρόχθια και αυτοφυής βλάστηση, προσφέρει προστασία κατά των πλημμυρών καθώς βοηθά στη διήθηση των απορροών και μειώνει ή εξαλείφει τη διάβρωση.
  • Κυρίως τα δένδρα που το ριζικό τους σύστημα προχωρεί σε ικανό βάθος, ενοποιώντας τα διαφορετικά εδαφικά στρώματα με αποτέλεσμα να συγκρατεί το πρανές να μην υποχωρήσει.

Ειδικότερα τα πλατάνια στον Κραυσίδωνα, με το βαθύ ριζικό τους σύστημα, προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση και ενισχύουν σημαντικά τη στήριξη των πλευρικών τοιχίων της όχθης. Δεν είναι τυχαίο πως στον γειτονικό Άναυρο, όπου δεν υπήρχαν δέντρα, σημειώθηκαν καθιζήσεις των θεμελίων και αποκολλήσεις των τοιχίων αντιστήριξης.

Να σημειωθεί εδώ πως τα συγκεκριμένα πλατάνια που ξεκίνησε η υπηρεσία να κόβει, έδειξαν μεγάλη ανθεκτικότητα και δεν παρασύρθηκαν από τα νερά στους δύο αλλεπάλληλους κατακλυσμούς. Αντίθετα, τα δέντρα που κατέβασε ο χείμαρρος και που όντως δημιούργησαν προβλήματα στην παροχετευτικότητα του Κραυσίδωνα και την πλημμυρική διόδευση προέρχονται από παρόχθια εδάφη στα ανάντη του χειμάρρου, όπου δεν είχαν γίνει ποτέ έργα στερέωσης των πρανών.

Τέλος, να προστεθεί πως τα συγκεκριμένα δέντρα, πέρα από την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στη δημιουργία ενός απαραίτητου πνεύμονα πρασίνου και μικρού πολύτιμου οικοσυστήματος σε μία τσιμεντούπολη, είναι σε πυκνότητα πολύ αραιή για να ισχυριστεί κανείς ότι εμποδίζουν τη διόδευση του πλημμυρικού κύματος». (Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος, Διευθυντής Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

 

prasinoi.eu | prasinoi.gr | facebook.com/prasinoi.gr | instagram.com/prasinoi.gr | twitter.com/prasinoi_gr
e-mail: info@prasinoi.eu

Posted on 21/01/2024 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top