Κλίμα και Ενέργεια – Ειδήσεις και καλά Παραδείγματα (Ιούνιος 2019

Κλίμα & Ενέργεια – Ειδήσεις και καλά παραδείγματα (Ιούνιος 2019)

ένα πολύ χρήσιμο newsletter που προετοιμάζει ο Τάσος Κρομμύδας @TasosKrommydas

  1. Εκθέσεις – ειδήσεις
  1. Καλά νέα και παραδείγματα
  1. Διάφορα

Posted on 04/07/2019 in Βιβλιοθήκη, Δράσεις, Στα Media

Share the Story

Back to Top