13ο Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Balkans Beyond Borders – Athens Edition

Tο 13ο Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Balkans Beyond Borders – Athens Edition, πραγματοποιείται 1-4 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Τριανόν και με θεματική ‘Untiling the Mosaic’ (Επαναπροσδιορίζοντας το μωσαϊκό της κοινωνίας μας).

Το 13ο ΒΒΒ Short Film FestivalAthens Edition αποτελεί την Αθηναϊκή έκδοση του κινούμενου φεστιβάλ και ενέχει έναν πολυθεματικό χαρακτήρα, που περιλαμβάνει προβολές, εργαστήρια, συζητήσεις και εκδηλώσεις.

Το φετινό θέμα του φεστιβάλ Untiling the mosaic φέρνει κοντά, μέσω του κινηματογράφου,  έννοιες όπως η ταυτότητα, η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη και η ορατότητα. Καλούμαστε να  δούμε, τόσο τα άτομα όσο και τον κόσμο, ως ένα μωσαϊκό δομημένο από μια πληθώρα ψηφίδων διαφορετικών μεταξύ τους και παράλληλα ως κομμάτι ενός ευρύτερου μεγαλύτερου διαθεματικού ψηφιδωτού πολλαπλών ταυτοτήτων. Αντλώντας από τη φεμινιστική θεωρία, και συγκεκριμένα από το έργο της Kimberlé Crenshaw, αντιλαμβανόμαστε ότι στοιχεία όπως το φύλο, η τάξη, η αρτιμέλεια, η φυλή, η σεξουαλικότητα κ.ο.κ. αποτελούν ψηφίδες ταυτοτήτων οι οποίες αλληλο-επιδρούν μεταξύ τους, διαμορφώνοντας την υποκειμενικότητά μας. Αυτές οι δομές κοινωνικής συγκρότησης και εξουσίας δεν μπορεί παρά να θεαθούν ως προς τη μεταξύ τους σχέση. Μέσω της σκοπιάς αυτής δύναται να υπάρξει επαναπροσδιορισμός και αποδόμηση αυτού του ‘ψηφιδωτού’ και εν συνεχεία η δυνατότητα να ξαναχτίσουμε το μωσαϊκό της κοινωνικής μας πραγματικότητας.

Το φετινό πολυ-και διαθεματικό πρόγραμμα προβολών, συγκροτείται από ταινίες του Διαγωνιστικού τμήματος, όπως

  • το ντοκιμαντέρ My Own Personal Lebanon το οποίο εξερευνά την «συναισθηματική ένταση μεταξύ εθνικής και προσωπικής ταυτότητας» διαπιστώνοντας τις επιπτώσεις της μετατόπισης στην ταυτότητα,
  • το Hero of the Desert οπού παρουσιάζεται η εύθραυστη αίσθηση εμπιστοσύνης ενός παράνομου μετανάστη στη σύγχρονη Πρίστινα,
  • το The Address που απεικονίζει την επιστροφή στις ρίζες, ως έννοια που υπόκειται σε αλλαγές για όσο διάστημα μπορεί ακόμα να διεκδικηθεί από εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την προέλευσή τους, και άλλες.

Η συζήτηση και ειδική προβολή με τίτλο ‘μετακινούμενοι πληθυσμοί-κοινούμενες εικόνες’ σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ΚΑΡΠΟΣ θα παρουσιάσει ταινίες από νέες γυναίκες, προσφύγισσες, ενώ η DAGIPOLI DANCE & co θα επιχειρήσει να αναζητήσει τα όρια των σωμάτων, τους  ‘περιορισμούς’ και τις ‘δυνατότητες’ τους, μέσω ενός εργαστηρίου χορού που απευθύνεται σε ανάπηρα άτομα και μη. Στα πλαίσια αυτά, το ΒΒΒ προτείνει “να οδεύουμε και να συν-διεκδικούμε καθολική προσβασιμότητα στην τέχνη και τον πολιτισμό”.

Οι ταινίες της ημέρας έναρξης του φεστιβάλ θα συνοδεύονται από υπότιτλους στην ελληνική γλώσσα για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα, ενώ κατά την παρουσίαση των ταινιών θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Posted on 29/11/2022 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top