Εκπαίδευση-κατάλληλες συνθήκες εργασίας-ενεργοποίηση πόλεων για εξάλειψη του AIDS

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

01/12/2014

Με αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά του AIDS  

Εκπαίδευση-κατάλληλες συνθήκες εργασίας-ενεργοποίηση πόλεων για εξάλειψη του AIDS

Παγκόσμια Μέρα κατά του Aids η 1η Δεκεμβρίου και το βασικό μήνυμα είναι ότι για να είναι αποτελεσματική η προσπάθεια εξάλειψης του AIDS μέχρι το 2030 απαιτούνται σημαντικές αλλαγές σε καθημερινό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.

Το γεγονός ότι 35.000.000 άτομα ζουν με τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS, αλλά μόνο 19.000.000 το γνωρίζουν έχει πολλές συνέπειες σε κοινωνικό, υγειονομικό και ανθρωπιστικό επίπεδο παγκοσμίως.

Όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος του UNAIDS, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του AIDS: «Έχουμε τα εργαλεία, τη γνώση και την εμπειρία να τερματίσουμε το AIDS. Αλλά αυτό που θα καθορίσει την πρόοδό μας είναι το πώς θα χειριστούμε θέματα όπως ο στιγματισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η αδικία».

aids7

Ο Νίκος Χρυσόγελος, συν-επικεφαλής των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», δήλωσε: «Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε όχι υποσχέσεις και μεγάλα λόγια για αντιμετώπιση του AIDS αλλά  υλοποίηση εκείνων των πολιτικών που αποδεικνύεται, μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ότι μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Η επίτευξη του στόχου για εξάλειψη του AIDS μέχρι το 2030 απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και όχι εφησυχασμό, αντιμετώπιση του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης, ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων στην προσπάθεια αντί για αποκλεισμούς και διαπόμπευση, πρόσβαση όλων στις εξετάσεις για HIV και στις υγειονομικές υπηρεσίες, κατάλληλη εργασία και συνθήκες εργασίας ώστε να μην φοβούνται όσοι έχουν προσβληθεί από τον ιό ότι θα χάσουν και την εργασία τους αν γνωστοποιήσουν το πρόβλημά τους.  Χρειάζεται όχι μόνο καλύτερη κατανόηση των ιατρικών διαστάσεων του AIDS αλλά και των κοινωνικών αλλαγών που απαιτούνται για να έχει επιτυχία ο αγώνας για εξάλειψή του. Πόλεις κι αυτοδιοίκηση μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια, γιατί ξέρουν καλύτερα από όλους πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα στιγματισμού και κοινωνικού αποκλεισμού».

aids3

Ο Στράτος Τσελάς, εκπρόσωπος των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για θέματα υγείας,  δήλωσε: «Περισσότερες πόλεις πρέπει να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία Δημάρχων, εκπροσώπων πόλεων και ατόμων που ζουν με τον ιό HIV που συμφώνησαν στην συνδιάσκεψή τους, στο Παρίσι, στις 1/12/2014, για μια νέα καινοτόμα πρωτοβουλία για τερματισμό της επιδημίας του AIDS στις πόλεις. Η συνεργασία των πόλεων επιδιώκει να θέσει στο κέντρο της πρωτοβουλίας τους ανθρώπους,  τις κοινότητες, τις καινοτόμες πρακτικές και τους αξιωματούχους των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Επιδιώκει να υπάρξουν δεσμεύσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS (UNAIDS) 90-90-90 μέχρι το 2020 – κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα το 90% των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIVνα γνωρίζουν την κατάστασή τους, το 90% των ανθρώπων να γνωρίζουν ότι είναι οροθετικοί ώστε να συμμετέχουν στην αντιρετροϊκή θεραπεία και το 90% των ατόμων να γνωρίζουν ότι είναι σε καταστολή του ιικού φορτίου – διατηρώντας τα άτομα υγιή και μειώνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού HIV. Αν πετύχει η πρωτοβουλία των πόλεων, μπορεί να αναδείξει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις για αντιμετώπιση κι άλλων προκλήσεων σε θέματα υγείας, όπως είναι η φυματίωση. Σημαντική όμως είναι και η πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για τερματισμό των διακρίσεων στην εργασία που σχετίζονται με τον HIV και η προώθηση εθελοντικών δωρεά εξετάσεων και συμβουλευτικής στους χώρους εργασίας».

aids5

Posted on 01/12/2014 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top