Διατλανική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) – Προσοχή στο τι βρίκεται απο κάτω

Οι Ευρωπαΐοι πράσινοι δεν πιστεύουν οτι η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύεων (TTIP) αντιπροσωπεύει το είδος της διατλαντικής σχέσης που χρειαζόμαστε. Ως έχει, η TTIP απειλεί τη δημοκρατία μας και ρισκάρει υπονομεύοντας τις σκληρά κερδισμένες ρυθμίσεις και πρότυπα σε μια σειρά τομέων. Για περισσσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ here

The European Greens does not believe that TTIP represents the kind of transatlantic relationship we need. As it currently stands, TTIP threatens our democracy and risks undermining our hard-won regulation and standards in a host of sectors. for more info click here

Project Details

Tags: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Back to Top