Για μια Ευρώπη χωρίς μεταλλαγμένα

Γιατί η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας αντιτίθεται στην καλλιέργεια
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) και γενετικά τροποποιημένων τροφίμων;

Για να διαβάστε ή να κατεβάσετε το φυλλάδιο σε μορφή pdf πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα:

Project Details

Tags: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Back to Top